hed

Снимка: Европейска комисия

Снимка: Европейска комисия

Жените, които стават майки, плащайки на други да износят децата им, нямат право на отпуск по майчинство. Това реши Съдът на Европейския съюз в Люксембург, гледайки две дела от Ирландия и Великобритания. Платеното майчинство се полага само на жените, които физически раждат децата си.

Магистратите вземат решението си върху два различни случая. В британския детето е заченото с яйцеклетка на жена, различна от тази, която е износила детето и от тази, която е получила правата на негова майка. А в ирландският – бебето е родено в Калифорния, но генетичните му родители са ирландска двойка. Те са записани и като негови родители в американския му акт за раждане.

Двете ищци са поискали от властите в своите страни да им дадат отпуск по майчинство или за осиновяване на дете, но властите в Лондон и в Дъблин са решили да се допитат до европейския съд, като по този начин създават прецедент за целия ЕС. Решението на съда се разпростира върху цялата Общност. Ако такова дело се гледа в България например, магистратите трябва да вземат решение в смисъл на това на люксембургските си колеги.

Съдът отговаря, че правото на Съюза не предвижда в полза на жени, ползващи се от заместващо майчинство, право на платен отпуск, равнозначен на отпуск по майчинство или на отпуск при осиновяване.

Заключението се прави въз основа на европейската директива за бременните работнички, според която отпускът по майчинство предполага работничката, която се ползва от него, да е била бременна и да е родила детето. Следователно жена, която има дете от сурогатна майка, не попада в приложното поле на директивата, включително когато след раждането може да кърми детето или когато го е кърмила.

Въз основа на този извод държавите членки не са длъжни да предоставят на подобна работничка право на отпуск по майчинство по силата на тази директива. Съдът допуска, че националните власти могат да дадат и по-благоприятни условия за отглеждането на деца, родени от сурогатни майки, но по собствена преценка.

Междувременно, статистическата агенция на ЕС Евростат съобщи, че средният брой на раждания на една жена в ЕС е 1,58. През 2011 г. са родени 5,2 милиона бебета в 27-те страни членки. Най-много живородени деца раждат французойките – 2,01, следвани от британките 1,92 и шведките 1,91. В челната група са още Финландия (1,80), Дания (1,73) и Холандия (1,72). В България на една жена се раждат 1,51 живородени деца. Противно на очакванията това не е най-ниският показател в ЕС през 2011 г. След нас са германците, чехите, кипърците, румънците, португалците и люксембуржоазците.

 

ИНИЦИАТИВИ