За Европейски съюз на дипломите

30 септември 2011 Off By Ивайло Калфин

от Самюел Рувилоа и Тиери Дрилон*

33

Самюел Рувилоа и Тиери Дрилон. Снимки: ООН и „Сиско“

Във времена, в които не се говори за друго освен за икономическата криза в Гърция и оцеляването на еврото, студентите и младите специалисти ни показват, че за тях Европейският съюз е повече от една проста концепция или един идеал – той е и тяхната земя, тяхната екосистема.

Израснали в среда, в която да отидеш до Лондон е толкова лесно, колкото и да вземеш метрото, в която английският език ги заобикаля и многоезичието също е на път да ги обгърне, в която образованието в чужбина се превърна в норма и в която могат да намерят работа навсякъде на континента, европейските възпитаници възприемат Европа като отворено пространство, в което са свободни да растат, да се развиват, да разширяват своите хоризонти и да увеличават своите умения.

Но интеграцията в ежедневието им сега е изправена пред двойна липса. От една страна няма истински колективни и ефикасни критерии за сравнение. И от друга страна няма уеднаквен европейски образователен модел, достъпен за всички, без оглед на границите: своеобразен „Универсален Еразъм”.
 
Макар и люлка на културното наследство на човечеството, Европа страда от разнообразието, тъй като не може да намери единство между смисъла и постоянните пречки, когато става въпрос за образованието.

Младите го усещат като ярко противоречие: Еразъм е научил гръцки в Париж, учил е в Англия, реализирал се като доктор по теология в Болоня преди да започне да преподава в Льовен. Тогава не е било нужно да се попълват досадни формуляри, за да се признават дипломи, да се пренасят кредити или да се таят плахи надежди за признаване на завършена образователна степен.

Преминаването към опростено признаване на дипломите на европейско равнище е наложително. То ще подчертае определянето на общи ценности, за да се преодолеят различията и да се сплоти Европа.

Нашите ученици са привързани към символите на Европейския съюз, каквито са знамето, химна и общата валута. За съжаление на тези символи липсва най-вече очовеченост, която произтича от волята за консенсус и затова те са неспособни пълноценно да отразят общото ни братство. С европейски дипломи, признати в целия свят и получени в Париж, Берлин, Никозия или Вилнюс, нашите възпитаници биха станали олицетворение на Европа, биха се превърнали в символ на вдъхновения млад европейски живот. Те биха станали посланици на Европа в чужбина, живо доказателство за новото творчество и новата интелигентност, характерни за „европейското братство”.

Богата на различия, на многообразия, от гениалността на Средиземноморието до славянския дух, минавайки през англосаксонския прагматизъм, Европа е уникална дипломатическа система, която стимулира изграждането на междуличностни мрежи, утвърждава ролята си на идеална среда на компетентност. Тя отново ще се превърне в притегателен център и в център на знанието, чието превъплъщение е Еразъм. Тя ще стане нашият дом.

* Тиери Дрилон е вицепрезидент на Cisco Франция. Самюел Рувилоа е философ. Статията е публикувана във френския вестник Les Echos

Превод: Юлия Георгиева