Външната служба на ЕС и бюджетният контрол върху нея от парламента

Външната служба на ЕС и бюджетният контрол върху нея от парламента

1 юли 2010 Off By Ивайло Калфин

Ивайло Калфин коментира създаването на Европейската служба за външни дейности като докладчик на парламентарната комисия за бюджетен контрол по акта за създаване на службата. Според него дипломатическата служба ще има известна бюджетна самостоятелност както и свобода при набирането на служители.

Вижте повече за финансовата уредба на службата и за позицията на Калфин по нея ТУК