hed

med_4554e09e486caf2d599c4e8c56bb461b

Ако не разбирате какво ви говорят политиците, когато се хвалят или оправдават с Европейския съюз, чудите се какво друго освен магистралите се финансира от кохезионната политика, или пък се мъчите, че не различавате GAC отFAC, речникът на европейския жаргон е добра възможност за сверяване на видяното и чутото.

Електронният справочник, скромно наречен наръчник, е изготвен от Европейската комисия и съдържа информация за основни понятия от терминологията и популярни абревиатури, които ще откриете и в официалните документи на съюза или в интернет страниците на институциите. Между другото GAC е обозначение за Съвета по общи въпроси, в който министрите на външните работи и на европейските работи заседават по теми, извън обхвата на специализираните съвети, включително по дългосрочния бюджет на ЕС. FAC пък е обозначението на съвета на външните министри, на който се заседава по теми, свързани с външната политика на ЕС.

Еврожаргонният речник хвърля светлина и върху крайно объркващите с близостта си, но съвсем различни институции: Европейски съвет, Съвет на Европейския съюз и Съвет на Европа.

Разбира се, някои политици и решения просто не могат да бъдат разбрани, така че на речника не бива да се гледа като на изчерпващ справочник за всички действия и думи, които предизвикват повдигане на вежди.

 

ИНИЦИАТИВИ