Ток от Дунав? Европа може да помогне

16 май 2010 Off By Ивайло Калфин

Ще има Дунавски панаир? Кога ще възкръсне речния превоз и ще може ли да се стига от Русе до Видин по вода, вместо да се блъскат 300 км по лоши пътища?

Ще има ли специален еврофонд за Дунавския регион и ще има ли целенасочена политика за развитието на туризма и културата в него? Не трябва ли първо да изградим националната си Дунавска стратегия, чрез която да се опитаме да влияем и формираме европейската?

Ивайло Калфин отговаря на тези и още въпроси заедно с колегата си Мария Неделчева /ЕНП/ по време на гражданския форум „Европейска стратегия за Дунавския регион“, организиран в Русе от бюрото на ЕП в България.

Според Калфин е проектите, които ще подаваме, трябва да са мултиекипни и мултинационални. Ефектът е да бъде създадена добавена стойност в няколко направления: подобряване на околната среда, създаване на нови работни места, междукултурно сътрудничество, развитие на човешкия капитал, както и изграждане на енергийни мрежи, като се ползва река Дунав, като енергоизточник.

Вижте повече за дискусията ТУК

Снимки: Информационно бюро на ЕП в България