Черноморската вода е добра за къпане

Черноморската вода е добра за къпане

21 август 2010 Off By Ивайло Калфин

3891% от водите за къпане в България са напълно безопасни, според последния доклад на Европейската комисия. От 89 наблюдавани зони по нашето Черноморие 81 отговарят на най-високите препоръчителни стандарти за качеството на водата, 7 на минималните изисквания. Само на Офицерския плаж във Варна къпането не е препоръчително.

Водите на язовир „Кърджали“ вече са почистени, но тези на язовир „Студен кладенец“ остават да се желае повече, твърди докладът.
 

По силата на директивата за качеството на водите за къпане Европейската комисия изследва по над 20 физични, химични и микробиологични показатели състоянието на водата, но не контролира чистотата на плажовете.  Данните се подават от органите, отговорни за качеството на водите в страните членки.
Последният европейски доклад констатира рязко влошаване на наблюдението на качеството на водата на гръцките плажове, а в Италия една от 10 зони за къпане е затворена заради замърсеност на водата. 
Чиста ли е водата там, където почивате вие – проверете  на http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/bathing-water-data-viewer