Черен списък на некачествени производители

Черен списък на некачествени производители

15 април 2014 Off By Ивайло Калфин
Снимка: Европейска комисия

Снимка: Европейска комисия

Европейската комисия ще подготви черен списък на европейски компании, предлагащи некачествени и опасни стоки. В него ще бъдат включвани фирми, за които „многократно е установено, че умишлено са нарушили правата за безопасност на ЕС”.

Това се казва в нов регламент, уреждащ поставянето на етикети на нехранителни стоки. Черният списък ще върви с нов незадължителен етикет „Тествано за безопасност в ЕС”, който ще показва на потребителите, че независим орган е установил, че стоката не застрашава живота и здравето на потребителя.

Етикетът „Произведено в…” 
вече ще бъде задължителен

Приозводителите ще могат да избират между Made in EU и Made in държава-членка (Made in Bulgaria). Връщането на етикетите „произведено в” ще позволи на контролните органи в страните членки да проследяват стоки, които са некачествени или опасни. В момента дори разследвания, правени от тях, не мога да установят производителя на една от десет.

Сигналите от страните членки се събират в система за ранно предупреждение, наречена RAPEX, откъдето останалите могат да се информират за открити опасни стоки в други страни. Ако въпросните дефектни произведения, обаче се преетикират, преопаковат или вторично внесат от друга компания в друга държава, те могат да минат незабелязани. Обозначаването на страната на производство ще улесни властите и ще ги насочи към етикети с по-висок риск.

Двата нови регламента, които ще влязат в сила до средата на годината, изключват някои специфични групи стоки като хранителните и лекарствата, за които те няма да важат, защото те се регулират по отделни правила.

Виж още за възраждането на Made in ТУК