hed

Наградата за европейски гражданин Снимка: Европейски парламент

Наградата за европейски гражданин Снимка: Европейски парламент

В началото на годината си обещахме да общуваме повече и връзката  ни да тече в двете посоки. Сега имам работа за вас. Европейският парламент награждава всяка година граждани за отстояването на европейските ценности, за изключителни постижения или действия в полза на Европа и за по-доброто разбирателство между нейните граждани.

За мен това е награда от гражданите и за гражданите, но статутът изисква евродепутатите да бъдат преносителите, тъй като те внасят предложенията в Европейския парламент.

Като член на парламента, аз имам право да дам една кандидатура и се обръщам към вас с молба за предложения. Не защото аз нямам идеи или защото политиците са изключени от номинациите, а защото смятам, че работа на гражданите е да оценяват кой е заслужил да бъде европейски гражданин. Наградата може да се присъди, както за извършването на обичайни, ежедневни дейности в защита на европейските ценности, застъпени в Хартата на основните права, така и за по-доброто разбирателство между хората в различни области, включително и за постижения в културата, укрепващи европейския дух.

Предложенията могат да се отнасят както до отделни граждани, така и до групи, сдружения или организации. Но политиците и служителите на други изборни длъжности, са априори изключени от надпреварата.

Процедурата е двустепенна. Първо, комисия в Европарламента отсява кандидатурите до 50, като се следи преди всичко за направеното, но се вземат предвид и географският баланс и равнопоставеността между половете на претендентите. След това национални журита във всяка държава класират кандидатите.

Работата, за която са номинирани кандидатите не бива да е била награждавана с други отличия, нито да е била финансирана с повече от 50% от европейски институции.

Предложенията се внасят до 15 април 2013 г. Вашите предложения можете да изпращате тук, на страницата или на стената във Фейсбук.

Наградата за европейски гражданин е почетен медал и няма финансово изражение, но парламентът се ангажира с популяризирането на отличените и с техните дела. През есента всички лауреати се събират в Брюксел за тържествена церемония в тяхна чест.

Първият българин, получил приза на Европейския парламент за Европейски гражданин на годината е механикът на потъналия лайнер „Коста Конкордия” Петър Петров. С шест курса със спасителна лодка, той превози до брега над 500 от повече от 4000 пътници на заседналия през януари 2012 г. край италианските брегове кораб.

Ивайло Калфин

 

ИНИЦИАТИВИ