hed

избори 2014

Снимка: Европейска комисия

Снимка: Европейска комисия

Понятието Web 2.0 характеризира променената употреба и възприятие на интернет благодарение на появата и развитието на социалните медии: блоговете, т.нар. Wiki-та и социалните мрежи. Те превърнаха интернет от read-only мрежа в read-write мрежа. Демократизираха я. 

Спецификата на социалните медии улеснява комуникацията по комплексни и трудно разбираеми за широката публика въпроси, каквито са например темите за…

Прочети повече

 

ИНИЦИАТИВИ