hed

заеми

peopleПознават ли българските студенти възможностите за търсене на работа в чужбина след дипломирането си?

  • Какви трудности срещат когато кандидатстват за стипендии на ЕС и познават ли образователните програми на съюза?

Ще бъде ли създаден европейски механизъм за предоставяне на заеми за студенти, които желаят да се образоват или обучават за определен период от време в чужбина?

 

ИНИЦИАТИВИ