hed

med_986a41843e54ca9c9c02faab79bade76Във фейсбук вече има страница в подкрепа на инициативата на евродепутата Ивайло Калфин за популяризириане на новата директива на ЕС за т.нар. отворени данни. Калфин е основен докладчик на Европейския парламент по нея.

Проектодирективата, изготвена от Европейската комисия, трябва да бъде приета догодина. Тя ще изисква информацията, събиране и съхранявана от държавните и публичните институции – с парите на данъкоплатците, да бъде предоставяна в интернет, да се ползва свободно, при това безплатно или на много ниска цена. Изключение ще има само за личните данни, класифицираната информация и такава, която е обект на авторско право.

Страницата Информацията на държавата свободно в интернет цели да провокира обществени дискусии в социалната мрежа като разясни икономическите ползи и социалните придобивки, които могат да се извлекат от отворените данни. Тя ще разсейва и заблудите, разпространявани от различни противници на свободата в интернет, в случая държавната и местните администрации. Ако директивата бъде приложена бързо в страната, публичните институции ще загубят печалбите си от повторното продаване на гражданите на информация, за която те вече са платили с данъците си. Страницата ще популяризира и каузата на евродепутата Ивайло Калфин за прозрачно и отворено управление в България , в основата на което са отворените данни.

„Идеята за отворените данни може реално да промени и подобри нашия живот. Тя изисква да се смени мисленето на държавната администрация и тя да прави публично достояние цялата информация, която има, а не както сега сама да решава, какво да казва или да скрие от гражданите”, казва Ивайло Калфин. Според него „това ще доведе и до повече прозрачност и ефективност в работата на администрацията, по-добро използване на информацията, която плащаме с данъците си, и в крайна сметка до значителен икономически ефект и подобряване на живота на хората”.

 

ИНИЦИАТИВИ