hed

Снимка: Европейски парламент

Снимка: Европейски парламент

След като поръчаха на банките да не отказват банкова карта на нито един европейски гражданин, евродепутатите препоръчаха да се сложи и таван на таксите, които се начисляват при плащания с тях.

Таксите, които се внасят от търговците на дребно, разполагащи с ПОС устройства, всъщност се начисляват върху цените на продаваните от тях стоки и в крайна сметка се плащат от купувачите. Дали понижаването на таксите ще стане факт, ще се разбере след изборите, тъй като следващият състав на Европейския парламент ще трябва да завърши работата по приемането на новата регулация.

По данни на Европейската комисия всяка година търговците плащат на банките, издали картите

такси от над 10 милиарда евро годишно

Таксите не са ясни на самите притежатели на банкови карти. Има и разлики между отделните страни членки, защото таксите се регулират не от националното законодателство, а от националните органи, отговарящи за защитата на конкуренцията. Търговците на дребно плащат такси за всяко плащане с карта и съответно добавят тези разходи към стойността на продуктите и услугите, които предлагат.

Таксите, които банките събират за обработка на плащанията, направени с карти като “Виза” и “Мастер Кард”

не бива да надхвърлят 0,3% от стойността на операцията,

когато плащането е направено с кредитна карта, и на не повече от 7 евроцента или 0,2% от стойността на транзакцията (която от двете суми е по-ниска) за плащанията с дебитна карта.

Таваните ще важат както за националните, така и за трансгранични операции в рамките на ЕС. Очаква се те да дадат резултат една година след влизането в сила на новите правила. С течение на времето по-ниските такси трябва да доведат до по-ниски цени за притежателите на банкови карти, сочат прогнозите.

Пазаруващите онлайн вече ще 
трябва да бъдат информирани

за всички такси, които трябва да платят. Времето на изпълнение на операцията и валутните курсове, когато това е приложимо, също ще трябва да бъдат ясно посочени.

В случаите на неразрешена платежна транзакция, сумите ще трябва да бъдат възстановявани от доставчика на платежни услуги в рамките на 24 часа от момента, в който е забелязал или е бил уведомен за това. Клиентите ще бъдат задължени да платят загубите, произтичащи от незаконното използване на изгубена или открадната карта или устройство, но за не повече от 50 евро.

Пазаруващите онлайн ще имат правото да използват софтуер или устройства, предоставени от оторизирана трета страна, която самите те са избрали, и да правят плащания чрез този доставчик без да плащат допълнителни такси за това.

Доставчиците на платежни услуги ще бъдат задължени да разкриват действителните разходи за обработка на плащания, при поискване. Таваните на таксите за платежни услуги следва да залегнат в бъдещите правила на ЕС за плащания с карта и следва да се прилагат независимо от конкретното устройство за плащане или средствата за изпълнение на транзакциите.

 

ИНИЦИАТИВИ