Революция в бюджета: гражданите плащат директно на Брюксел

Революция в бюджета: гражданите плащат директно на Брюксел

6 април 2011 Off By Ивайло Калфин
Ги Верховщат, Юта Хоуг и Ален Ламасур (от ляво на дясно) представят идеята си за реформа на бюджета. Снимка: Европейски парламент

Ги Верховщат, Юта Хоуг и Ален Ламасур (от ляво на дясно) представят идеята си за реформа на бюджета. Снимка: Европейски парламент

Трима от най-влиятелните евродепутати предложиха революционна промяна в начините, по които се набира европейският бюджет, предвиждаща гражданите директно да плащат на Брюксел. Те предлагат ЕС да се откаже от сега съществуващата система правителствата да правят вноски към общата хазна.

Председателите на бюджетната комисия на парламента Ален Ламасур и на комисията по политическите предизвикателства Юта Хауг, заедно с шефа на европейските либерали Ги Верховщат, предложиха нова схема, която според тях ще сложи край на препирните между държавите за това кой колко плаща за общия бюджет и колко получава в замяна, ще ангажира по-директно гражданите с европейската идея и ще премахне около 40 изключения от общите правила, които позволяват на някои държави да внасят в европейския бюджет по-малко, отколкото им се полага. Тримата депутати са членове на най-големите групи в Европейския парламент, съответно ЕНП, С&Д и АЛДЕ.

Схемата предвижда въвеждането на нов европейски данък върху въглеродните емисии, както и директни отчисления от ДДС в полза на Брюксел. В момента бюджетът на ЕС е 1% от БВП на Общността и се пълни на 80% от вноските на страните членки. Размерът им се изчислява според обема на собствените им икономики. До 20 на сто идват от собствени приходи. Вижте повече за формирането на европейския бюджет ТУК

Според тримата сега съществуващата система за набиране на собствените приходи се е провалила и заради сложните системи за изчисление и контрол ЕС успява да вземе само около 75% от полагащите му се отчисления от акцизи и такси.

Инициаторите на реформата твърдят, че тяхната система ще осигури 126,5 млрд. евро (размерът на бюджета на ЕС за 2011 г.) само от собствени приходи.

амасур, Хауг и Верховщат предлагат 1% от приходите от ДДС да отива директно за общите финанси. В случая на България, където ДДС е 20 на сто, 19% ще постъпват в националния бюджет, а 1% ще са за ЕС. Страните, които използват различни ставки ще следват същото съотношение. Този начин на отчисления от ДДС ще позволи Брюксел да събира около 60 млрд. евро годишно.

Други 48,5 млрд. евро ще могат да се набират от новия европейски въглероден данък, който тримата предлагат. Според тях всяка страна ще трябва да плаща по 20 евро на тон емисии, произведени на нейна територия като за база се използва съществуващата в момента схема за търговия с въглеродни квоти.
Ако приходите от първите две пера се окажат недостатъчни, тримата предлагат да се въведе и данък върху финансовите транзакции. При ставка от 0,05% според тях, ще могат да се добавят още около 10 млрд. евро към приходите на ЕС.

Депутатите предлагат още ЕС да емитира, чрез Европейската инвестиционна банка облигации по проекти в размер на 1,8 млрд. евро до 2020 г. Чрез тях ще могат да се финансират транспортни, енергийни, комуникационни проекти, както и амбициозния план за осигуряване на достъп до бърз интернет на всяко европейско домакинство в следващите 4 години.

Според Ален Ламасур, новата система за набиране на бюджета, ще позволи на страните членки да не увеличават вноските си към общата хазна, като в същото време гарантира изпълнението на стратегията за растеж и развитие Европа 2020.