hed

1Всяка година хиляди българи, завършили европейски университети и решили да се върнат и да работят в родината си, се сблъскват с абсурдната процедура за легализиране на дипломите си.

Те са принудени да събират справки, които често са непознати на техните Алма Матер, да плащат на преводачи и на администрацията за легализиране на документите си за висше образование, а след това да се надяват на благоразположението на Националния център за информация и документация към Министерството на образованието, младежта и науката, за да могат да започнат работа в държавната администрация. Освен много време и разочарования, това усилие струва и между 400 и 500 лева, което не е незначителна сума за младия човек в началото на професионалния му път.

В същото време България непрекъснато получава упреци от Европейската комисия за недостатъчен административен капацитет, т.е. за това, че няма достатъчно квалифицирани и компетентни служители, които да са в състояние да провеждат европейските политики, да усвояват европейските фондове и да дърпат държавата си напред.

Страната ни има задължения към останалите страни членки на ЕС във връзка с признаването на дипломите, издавани от техните университети. Неспазването им може да доведе до започване на съдебно дело срещу България в Съда на Европейските общности в Люксембург и до значими глоби, които ще плащаме всички ние.

Смятам, че е нужна незабавна промяна и аз започвам кампания в Европейския парламент, за да предизвикам премахване на сложната процедура за признаването на дипломи от европейски университети.

Поставих проблема от трибуната на парламента и ще поискам от Европейската комисия да упражни своите правомощия, за да убеди българското правителство  да облекчи условията за признаването на дипломите като отправя питане към комисаря за образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта Андрула Василиу. Ще направя всичко по силите си въпросът да получи широка гласност и подкрепа сред колегите ми, членове на Европейския парламент.

Какво предлагам:

Преценяването на дипломите да не бъде повече прерогатив на НАЦИД – Националният център за информация и документация, а министерството на образованието автоматично да ги легализира, само след проверка на истинността им в студентските регистри в държавата, в която е регистрирано висшето училище.

Ако и вие сте съгласни, че младите българи, които са учили в Европа, трябва да имат същите шансове и възможности да работят за страната си, както и колегите им, излизащи от българските учебни заведения, включете се в тази инициатива. Подкрепете връщането на младите в България.

Какво можете да направите:

  • Алармирайте за проблема министър-председателя Бойко Борисов наprimeminister@government.bg
  • Пишете на министъра на образованието Сергей Игнатов на press_mon@mon.bg
  • Предложете на депутата от вашия избирателен район или на членовете на комисията по образование в Народното събрание да се задействат за промяната на настоящия режим на легализация.  Адресът на парламентарната Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта еkonvdms@parliament.bg
  • Информирайте Европейската комисия за проблема чрез комисаря за образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиуandroulla.vassiliou@ec.europa.eu
  • Примерен текст на писмо до премиера, правителството и Народното събрание, можете да намерите в приложените документи към тази статия. Изпратете копие от вашия имейл на адрес ivailo.kalfin@europarl.europa.eu, за да знаем, че ни подкрепяте 
  • Пишете или се обадете на вестника, телевизията, радиото или интернет медията, която предпочитате и следите ежедневно 
  • Кажете какво мислите за съществуващия регламент за признаване на дипломите от европейски университети и за това как нещата да се променят на моята страница в Интернет
  • Споделете с приятелите си във Фейсбук
  • Дайте и други идеи

 

ИНИЦИАТИВИ