Работниците не печелят от акциите си във фирмите

Работниците не печелят от акциите си във фирмите

7 ноември 2011 Off By Ивайло Калфин

Снимка: Европейски парламентСлужителите в българските компании, които притежават техни акции или дялове, не печелят от тях. Това е заключението на доклад, поръчан от Европейската комисия. Няколко германски университета и научни центрове сравняват условията в страните от ЕС, при които работниците участват в печалбата на фирмите, в които работят.

Според изследването между 1994 и 2000 г. около половината от раздържавените предприятия у нас са били дадени на трудовите колективи. С течение на времето обаче делът на работниците е намалял до скромните 10 на сто, преразпределян към шефовете на фирмите и външни лица. По официални данни на Агенцията за приватизация от 1998 г. 40,8 на сто от дяловете на приватизираните фирми са останали държавни,39,9 на сто са придобити от приватизационните фондове, 12,9 процента са станали частна собственост и около 6,4 на сто са били раздадени под формата на акции и дялове на работещите в тях..

Изследването посочва, че работниците в България почти никога не получават бонуси и дивиденти от собствеността си, когато фирмите са на печалба. Макар че е предвидена такава възможност, те почти не се възползват и от данъчните облекчения.

В мнозинството случаи работниците акционери не участват и в управлението на предприятията. Повечето от тях са миноритарни собственици, без особено влияние. Трудовият кодекс ограничава в огромна степен възможността на работниците да участват във вземането на решения и техният глас няма никакво или съвсем незначително влияние върху управлениението на компаниите, твърди докладът.

България изпреварва само Словакия по участие на работниците в собствеността на най-големите национални компании, изоставайки практически от всички останали членки на ЕС.

Проблемът, макар и в не така голяма степен е характерен и за останалите нови страни от ЕС, както и за страните кандидатки. В същото време в старите европейски членки 17 на сто от работниците имат акции в предприятията, в които работят, а 36 на сто – участват в схемите за разпределение на дивиденти. Авторите на изследванията казват, че подобно съотношение изразява европейския социален модел.

В Източна Европа въпросът не е е изяснен достатъчно и законово, като в правните разпоредби се констатират сериозни пропуски. Въпреки че на работниците често се предлага да станат съсобственици, това не е за да бъдат мотивирани да повишат производителността на труда или ефективността на работата си, казва докладът. Наблюденията показват, че в тези държави успехът на фирмата не зависи от това дали част от нея е притежавана от персонала.