Предпазливост в бюджетните разходи

Предпазливост в бюджетните разходи

2 ноември 2009 Off By Ивайло Калфин

Българската икономика е в добро състояние, но не трябва да се подценяват ефектите от световната икономическа криза. Рисковете за бюджета са свързани с прогнозата за по-нисък БВП и със свиването на производството. Българските данъци трябва да останат най-ниски в Европа. Засега резервите са достатъчни за поемане на рисковите към бюджета. Инфраструктурата е дългосрочен приоритет. Държавата ще подпомогне бизнеса за увеличаване на производителността чрез заделяне повече средства за иновации и за подобряване на енергийната ефективност. Субсидиите на общините ще зависят от регулаторните режими и бизнес средата, която те създават.