Повече информация в сметките за ток

6 май 2010 Off By Ивайло Калфин

Евродепутатът Ивайло Калфин подкрепи декларацията, с която ЕП предвижда да се създадат правила, по които потребителите да получават разбираеми сметки за изразходената от тях енергия, които включително да им позволяват да пестят по-ефективно, както и да сменят доставчика на енергия, когато това е възможно. 
„Приемането на подобна европейска регулация ще даде възможност на гражданите да управляват много по-добре използването на енергия, да съобразяват потреблението с възможностите си и да търсят сметка за всяка начислена в сметките им стотинка“, коментира Калфин.