Политиката за енергийната сигурност се прави твърде бавно

Политиката за енергийната сигурност се прави твърде бавно

17 септември 2009 Off By Ивайло Калфин

Ivailo KALFINЗа съжаление ЕС все още няма ефективна политика по отношение на енергийната сигурност. През последните години се правят първите стъпки в това отношение, за което специално искам да поздравя комисаря Пиебалгс. България също има определен принос в това отношение. Все още обаче тези процеси се развиват прекалено бавно и то на фона на особената активност от страна на Русия и други конкуренти.

Необходима е много по-ясна и активна политика. Наред с други елементи, тя задължително трябва да включва следното:

  • Насърчаване на изграждане на всички проекти за доставка на газ в Европа, които могат да бъдат реално осигурени с финанси на пазарен принцип, включително Южен и Северен поток;
  • Насърчаване на изграждането на нови мощности, които допринасят за енергийната независимост и за намаляването на емисиите на СО2, включително ядрени и с възобновяеми източници централи;
  • Разработване на общи правила за доставки и транзит на газ;
  • Активна политика към страните от Централна Азия и Кавказ за осигуряване на доставки на каспийски газ в Европа.

Изказване, направено по време на разискванията за енергийната сигурноост с акцент върху Набуко и Дезертек.