hed

Снимка: Европейска комисия

Снимка: Европейска комисия

Понятието Web 2.0 характеризира променената употреба и възприятие на интернет благодарение на появата и развитието на социалните медии: блоговете, т.нар. Wiki-та и социалните мрежи. Те превърнаха интернет от read-only мрежа в read-write мрежа. Демократизираха я. 

Спецификата на социалните медии улеснява комуникацията по комплексни и трудно разбираеми за широката публика въпроси, каквито са например темите за ЕС.

Социалните мрежи и най-вече Фейсбук се превръщат в канал

за директно, масово и емоционално общуване  между гражданите и онези, които те са изпратили да защитават интересите им в Европейския парламент – институцията, в която се решават много от правилата, по които тече животът във всяка страна членка. 

Социалните медии стават все повече от пространство за политическа комуникация в сфера, в която директно се прави политика. Евродепутатите като специфични политически актьори имат уникалния шанс да се възползват от тази нова насока на развитие, да направят дейността си много по-видима и да привличат за каузите си особено активните, образованите и младите ползватели на социалните медии. Това може да се случи при условие, че познават „законите“ на комуникацията в интернет и разгръщането на политическа активност в това пространство. 

В същото време, по един или друг начин самите потребители – гражданите, стават участници в правенето на европейската политика. В интернет разнообразни групи по интереси се организират и координират по-просто, по-бързо и по-ефективно отвсякога. Въпросът е как реагират политиците – в случая евродепутатите, реагират на шансовете и рисковете, които им предоставят интернет и по-специално – социалните медии? 

Проектът

„Как се прави европейска политика в интернет“,

иницииран от Ивайло Калфин се опитва да отговори на този въпрос. Той е насочен основно към проучване на активността на българските евродепутати в социалните медии и по-конкретно: във Фейсбук, Туитър и блоговете им, което ще позволи да се направят изводи и препоръки за по-активни и просветени  комуникация и дигитално участие в политическите процеси. 

Резултатите ще позволят да бъде изчислен и специален Индекс за активността на евродепутатите в социалните медии. Той се състои от три части: оценка на мрежовата активност на  съответния евродепутат (брой фенове респ. приятели и последователи) за всяка отделна социална медия, оценка за комуникационната му активност в нея (брой статуси, туитове, постинги) и оценка за интерактивността (за Фейсбук и блоговете: коментари, харесвания, споделяния). За Фейсбук се анализира и съдържанието  на комуникация на евродепутатите.  

В рамките на проекта е извършено и количествено социологическо проучване със следните акценти: какво знаят хората за българските евродепутати, степен на информираност и познания за ЕС и Европейския парламент, основни източници на информация за тях, ролята на интернет и социалните медии в процеса на европейска комуникация, личен опит в тези сфери на активните ползватели на социални медии.

Вижте резултатите от проекта:

Калфин е най-активният евродепутат в Туитър, Фейсбук и блогсферата

Ивайло Калфин е най-познатият български евродепутат. Направил е най-много за България, сочи социологическо проучване

 

ИНИЦИАТИВИ