По-малко храна за повече бедни

По-малко храна за повече бедни

3 октомври 2011 Off By Ивайло Калфин

12Европейската комисия ще отпусне по-малко пари за купуването на храна за много повече бедни тази зима. Причината, че Европейският съд през април се произнесе, че според съюзните договори не съществува правно основание, на което да се купува храна на бедните на общо основание.

За да заобиколи проблема Брюксел предложи днес като основание да се използва политиката за догонване на икономически по-слабите райони, известна още като кохезионна политика, като използва за това интервенционните си запаси. Това са храни, които Брюксел купува, за да не позволи резки колебания на основни хранителни групи на борсите. В момента в „брюкселските сладове“ има остатък на стойност  113,5 млн. евро.

Европейската комисия ще предложи 113 млн. евро да бъдат използвани за купуване на храни от запасите на Съюза. Заради законовите ограничения, няма да може да се използват всички 500 млн., заложени в бюджета на ЕС за 2011 г. Брюксел срещна отпор на поредица държави, които отклониха друго нейно предложение – парите за храната за бедните да бъдат допълвани от националните бюджети.

Миналата година от бюджета на ЕС за целта бяха заделени 480 млн. евро. Те се дават целенасочено на правителствата на страните членки, които обявават търгове за закупуване на определени от тях храни. Заплащането на доставчиците става чрез европейските средства.

Заради кризата и увеличаващата се безработица в ЕС, все повече хора се нуждаят от помощта. По официални данни 18 млн. европейски граждани живеят в бедност. 21 държави членки, сред тях и България, в момента се възползват от програмата, която съществува от 1987 г. През миналата година България получи 11 млн. евро от бюджета на ЕС, за да нахрани своите бедни.

Новото предложение ще бъде обсъдено от социалните министри, като Еврокомисията изрази надежда предложението да бъде прието до декември.