hed

infoСъдържанието и снимките на тази интернет страница са интелектуална собственост на Ивайло Калфин, освен ако не е изрично указано друго.

Текстовете са подготвени с информационна цел от парламентарния екип на Ивайло Калфин, освен ако авторството на Калфин не е посочено изрично. Материалите в блога на Ивайло Калфин са създадени от него и представляват личното му мнение.

Всички текстове, снимки и видеоматериали могат да се използват свободно от медиите или с друга нетърговска цел при позоваване на източника (съгласно гл. 5 от ЗАПСП).

 

Читателските коментари и въпросите, задавате на Ивайло се появявят, след като бъдат одобрени от администратора на тази страница.

 

 

ИНИЦИАТИВИ