hed

Снимка: Европейска комисия

Снимка: Европейска комисия

Наличието на банкова сметка ще стане основно гражданско право по силата на нова директива, предложена от Европейската комисия.

Новите сметки

Всеки гражданин ще има право да открие разплащателна банкова сметка във всяка държава членка, дори, ако не живее постоянно в нея. При това безплатно или на много ниска цена. За да гарантират това, страните членки ще трябва да определят по една банка, която ще е отговорна за минималната банкова сметка, съобщи комисарят по вътрешния пазар Мишел Барние.

Сметката ще позволява теглене и внасяне на пари, банкови преводи и дебитна карта, но няма да предлага овърдрафт или отпускане на кредит.
Финансовото състояние и местожителството вече няма да са фактори, по които банките да преценяват дали да откриват основна разплащателна сметка. Отказът за отваряне на банкова сметка ще е възможен само за извършители на сериозни престъпления, включително пране на пари.

При разкриването на нова сметка, титулярът ще получава задължително писмено обяснение на терминологията, използвана в договора, както и разяснение и размерът на всички, събирани от банката такси, например за преводи, за теглене на пари, за овърдрафт и др.

Европейската комисия се реши да уреди законодателно въпроса, след като тригодишния тест да остави банковия сектор да се саморегулира, не даде очакваните резултати. В момента 58  милиона европейци нямат сметки в банки, основно заради липса на пари или пък защото учат в чужбина. Над 2 милиона обаче са получили отказ да се ползват от тази банкова услуга. Според Брюксел в днешно време банковата сметка е като документ за самоличност – през нея се извършват множество плащания, включително социални, които не могат да се получат по друг начин.

Новини има и за “старите клиенти” на банките

Проектът на новото европейско законодателство предвижда задължението държавата да поддържа и специален уебсайт, на който да позволява да се сравняват банковите такси, дължими за 20-те най-популярни банкови услуги. Така гражданите ще могат да преценяват къде да държат парите си. Европейската комисия се надява по-голямата прозрачност и конкуренцията да доведат до повсеместно поевтиняване на банковите услуги. Ще се регламентира и по-лесно прехвърляне на сметки от един трезор към друг. В момента едва една трета от интернет страниците на банките в ЕС предоставят информация за това как може да се прехвърля сметка, а само един от пет опита за смяна на банката е успешен.

Поддъръжката на страницата ще бъде независимо от банковите трезори, а съдържанието ще се регулира, за да е сигурно, че информацията в тях е коректна, изчерпателна и актуална.

Титулярите на сметки ще могат да променят банката по-лесно. Прехвърлянето ще става служебно, като собственикът на банковата сметка ще трябва само да заяви воля за това. Старата и новата банка ще се договарят помежду си за прехвърлянето и ще имат задължението да информират за промяната компаниите, към които ползвателят има постоянни плащания, например неговия работодател за заплатата, или компаниите за ток и телефон, към които той прави преводи за разплащане.

Плановете са новата директива да бъде приета до края на годината от Европейския парламент, който е горещ привърженик на инициативата.

Ефектът от новите правила ще се усети най-силно в България и Румъния, където по данни на Европейската комисия половината от населението не разполага с банкова сметка.

 

ИНИЦИАТИВИ