Кирилицата в Европейския парламент

Кирилицата в Европейския парламент

24 май 2012 Off By Ивайло Калфин

med_58d9e4e936566b7b742894f62b777db0Почти седем години, след като България влезе в ЕС, Европейският парламент промени правилата си, за да даде достойното място на кирилицата.

Ивайло Калфин стана инициатор за реабилитацията на българската азбука в документите на институцията, след като писа до председателя на Европейския парламент Мартин Шулц с настояване за равноправното използване на кирилицата в официалните и публични документи и текстове на Европейския парламент. 

“Вече повече от 1000 години кирилицата е един от основните елементи на българската културна идентичност. Тази писменост се използва от българската държава и от българската църква от средните векове насам. Това е писмеността, на която се преподава във всяко българско училище. Това е азбуката, чрез която моите сънародници опознават света и общуват с него”, пише Калфин до председателя на Европейския парламент. Пълният текст в края на статията.

Той посочва, че изписването на латиница на имената на личности, на населени места, европейски инициативи и политики единствено на латиница дори в документите на български език, затруднява българските граждани.

Калфин заявява, че не смята за основателни аргументите, които се изтъкват, че транслитерацията на имената от латиница на кирилица е трудна или дори невъзможна.

България е приела закон, който посочва правилата за транлитерирането на имената от кирилица на латиница и обратно.

“Щом кирилските имена могат да се изписват с латинската азбука, значи и обратното би трябвало да е възможно”, пише евродепутатът. Калфин изтъква, че преводачите на български език така или иначе транслитерират имената при устните преводи на сесиите на Европейския парламент, заседанията на комисии и други срещи.

Лидерът на българските социалисти в Европейския парламент цитира изследванията на парламента, според които българските медии отразяват в най-голям обем работата на институцията сред всички държави-членки. Следователно, също е в интерес на Европейския парламент имената, използвани в комуникацията на институцията с гражданите, институциите и медиите, да се изписват по начин, който би бил достъпен за българските граждани.

“Няма нужда да напомням, г-н председател, че българският език е официален език на ЕС, както в устната, така и в писмената си форма”, пише Калфин.

Българският евродепутат завършва писмото си с призив към председателя на Европейския парламент Мартин Шулц да се разпореди като “акт на уважение към българските граждани” собствените имена да се изписват с кирилска азбука във всички официални и публични документи на Европейския парламент на български език.

Като външен министър на България (2005-2009) Ивайло Калфин отвоюва правото за изписването на името на официалната европейска валута, еврото на кирилица в документите на ЕС. Кирилските надписи ще бъдат и върху банкнотите, когато България се присъедини към еврозоната.

Още по темата:
Парламентът реши задачата, минава на кирилица
Европейският парламент поиска помощ от БАН за кирилицата
Европейският парламент ще пише 100% на кирилица

Документи:
Писмо от Ивайло Калфин до председателя на Европейския парламент, 1
Писмо от Ивайло Калфин до председателя на Европейския парламент, 2
Писмо от председателя на ЕП Мартин Шулц до Ивайло Калфин