Калфин: Връщане на визите за българи е недопустимо

Калфин: Връщане на визите за българи е недопустимо

8 октомври 2012 Off By Ивайло Калфин

med_968e1b861b2df6a349dacea05086b603“Свободното движение на хора е една от основните ценности на ЕС и неговото оспорване поставя под въпрос не само функционирането на общия пазар, но и самата същност на Общността. Това би било напълно недопустимо и съм сигурен, че ще срещне съпротива не само у нас и в Румъния, но и у всички проевропейски настроени политици и граждани”. 

Това заяви Ивайло Калфин по повод на съобщенията, че британското правителство обмисля въвеждането на визов режим за работници от България и Румъния след изтичането на съществуващите сега ограничения на пазара на труда.

Ивайло Калфин отправи питане до Европейската комисия по повод сигналите, които получи от български граждани за затруднения с издаването на регистрационни сертификати за работа във Великобритания. Обединеното кралство е една от десетте европейски държави, които решиха да се възползват и от последния преходен период, през който могат да ограничават достъпа до трудовия си пазар за граждани на България и Румъния. Той изтича на 31 декември 2013 г.

В питането си до комисаря за заетостта и социалните въпроси Ласло Андор, Калфин посочва, че е информиран, че от началото на 2012 г. български граждани са разкарвани за насрочване на часове за подаването на документи за кандидатстване за сертификатите, че има забавяне на сроковете за разглеждане на молбите извън законово установените шест месеца и че информацията за движението на делата и решенията на имиграционните власти не се подава своевременно на интернет сайтовете, където могат да се правят справки.

Калфин получи писма, в които се твърди, че е невъзможно насрочването на интервюта, както по телефона, така и по интернет, като независимо от часа и деня, се отговаря, че графикът е запълнен. Подаването на документите по пощата е свързано с огромни закъснения и шестмесечният срок за разглеждането им, не се спазва. Информацията за движението на досиетата на кандидатите не се обновява с месеци.

Българите, които срещат трудности при кандидатстването за работа във Великобритания, трябва да се обръщат към местните съдилища за решаване на проблемите си, казва в отговора си до Калфин комисарят по заетостта и социалните въпроси на ЕС Ласло Андор.

Той добавя, че достъпа на българи до пазара на труда във Великобритания все още е предмет на националното законодателство и че това не представлява дискриминация, която е в противоречие с европейското право.

Европейската комисия обаче признава, че за българите и румънците във Великобритания е все по-трудно си намират работа. Процентът на хората, които  работят през първото тримесечие на 2012 г. е със 7,5% по-нисък от този година по-рано. По данни на Европейската комисия 71,6% от българите и румънците, пребиваващи в Обединеното кралство са били заети тази година срещу 79,1% през миналата. Нисходяща, но значително по-слаба е тенденцията и за други чуждестранни работници.

Комисар Андор пише на Ивайло Калфин, че Европейската комисия е приела аргументите на всички 10 държави, които все още прилагат в различна степен ограничения на достъпа до трудовите си пазари на български и румънски граждани. Комисията поиска от част от тях допълнителна информация как вдигането на ограниченията ще се отрази на трудовите им пазари. Всички са представили аргументи, че прекратяването рестрикциите ще доведе до значителни затруднения или за заплаха от създаването на проблеми.