Калфин в Bulgaria on Air: ЕС е на кръстопът

Калфин в Bulgaria on Air: ЕС е на кръстопът

30 юни 2012 Off By Ивайло Калфин

Ивайло Калфин анализира резултатите от срещата на върха в Брюксел за предаването „Брюксел 1“ на телевизия Bulgaria on Air. Френско-германският директорат, който вземаше решенията тайно, а после ги налагаше на останалите, вече го няма. Европа има нужда от отваряне, от нови идеи, от обсъждане, казва той.

Според него ЕС започва да променя езика си и вече започва да надделява мнението, че икономиката не може да се възстанови отсамо себе си и че ограничаването на публичните разходи не са единстсвеното възможно решение.

Калфин коментира Пакта за растеж, разполгащ със 120 млрд. евро като пояснява както произхода на парите, така и дали те ще стигнат.

Евродепутатът смята, че участието на България в банковия съюз на ЕС, ще е добро решение, тъй като ще даде повече сигурност на вложителите и ще е по-евтин от индивидуалното спасение на банките.

Калфин смята, че идеята за създаването на финансов съюз не е достатъчно смела и че за да легитимира прехвърлянето на повоче контрол от Брюксел върху националните бюджети, ЕС ще трябва да прехвърли управлението на част от националните публични средства към евроинституциите. Така ЕС ще отговаря за повече национални политики.

Калфин, който е докладчик на Европейския парламент за дългосрочния бюджет на ЕС, пояснява позицията на парламента, който с мнозинство от 85 на сто одобри декларция, с която настоява да се възползва от правото си да съзаконодателства по бюджета, а не да приема решенията, взети от страните членки. Той пояснява цената на Европа, която по неговите изчисления струва на европейския данъкоплатец по 67 евроцента на ден. Цената на членството на българския гражданин е 13,5 стотинки на ден, срещу което България получава достъп до около 9 милиарда евро за 2007-2013 г. От всяко общо европейско евро, три цента са български, казва Калфин, посочвайки, че България има най-ниската вноска към бюджета на ЕС заради слабата си икономика.