Калфин ще се бори за запазване на най-успешната европрограма у нас „Младежта в действие“

Калфин ще се бори за запазване на най-успешната европрограма у нас „Младежта в действие“

31 март 2011 Off By Ивайло Калфин

1Ивайло Калфин подкрепи инициативата за продължаване на европейската програма Младежта в действие и след 2013 г., за което го помолиха членовете на Европейския младежки форум. Той се ангажира да пише на еврокомисаря за младежта Андрула Василиу и да работи в бюджетната комисия, на която е зам.-председател за продължаване на финансирането по нея. Калфин планира да отправи и парламентарно питане към Европейската комисия относно бъдещето на програмата.

 С открито писмо, адресирано до премиера Бойко Борисов, министъра на образованието  Сергей Игнатов и на еврофондовете Томислав Дончев, както и до трима от българските евродепутати, организацията ги призова да се застъпят пред Европейската комисия за продължаване на програмата и през следващия финансов период. В момента Брюксел обсъжда приоритетите за финансиране до 2020 г.

 В момента Европейският парламент обсъжда структурата на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, от която ще зависи разпределението на средствата по европейските фондове, както и приоритетните програми за следващия програмен период на бюджетиране.

 Програма „Младежта в действие” е единствената в Европейския съюз, подкрепяща неформалното образование и e насочена към всички млади хора и младежки организации, независимо дали те са студенти или не. Чрез нея се стимулират доброволчеството и младежкият обмен. Това е и единственият европейски финансов проект, по който България успява да усвои почти на 100% от получените от ЕС средства.

 В писмото младежкият форум настоява програмата да стане не бъде сливана с други европейски програми и да не се намалява финансирането по нея, което в момента е 1 милиард евро за финансовия период 2007 – 2013 г. Което прави по 10 евро на всеки млад европеец.

Младежката програма нарежда България е на шесто място в Европа. За 2007 г. по нея са разплатени 86 % от парите, за 2008 г. – 97 %, за 2009г. – 88,8 %, а за 2010 г. усвояемостта е 100 %.

 За периода 2007-2010 г. в Националния център „Европейски младежки програми и инициативи”, администриращ Програма „Младежта в действие” в България, са подадени общо 1341 проекта. 632 от тях са одобрение и в тях са участвали над 12 000 младежи. Проведени са 128 обучения по Плановете за обучение и сътрудничество с участието на 6392 младежи, младежки работници и младежки лидери. Проведени са и 71 обучения на 720 доброволци, участвали по Европейска доброволческа служба. Съгласно сключените договори с ЕК (на обща стойност от 8 345 373 евро) са били разпределени 7 696 723 евро (15 053 481,75 лв.) за реализиране на дейности по проекти и обучения в рамките на юни 2007 до декември 2010 г., като по договора за 2010 г. предстоят още обучения.