Калфин: Интернет се нуждае от специална защита

29 февруари 2012 Off By Ивайло Калфин

Интернет е неотменна част от ежедневието на милиони хора и фирми и неговото прекъсване или смущение може да донесе значителни загуби и да изложи на риск живота на гражданите. Българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите Ивайло Калфин иска Европейската комисия и страните-членки да признаят този факт и да включат интернет сектора сред обектите на критичната инфраструктура, които подлежат на специален режим на защита и управление.
 
Калфин представи днес пред Комисията за промишленост, изследвания и енергетика в Брюксел своя „Доклад  за защитата на критичната информационна инфраструктура – постижения и предстоящи стъпки: постигане на сигурност в световното кибернетично пространство“.
 
Включването на интернет и комуникационните мрежи сред обектите на критичната инфраструктура ще позволи да се създадат механизми за тяхната защита от кибер атаки и да се изработят процедури срещу нарушаване и смущаване на връзките.
 
Калфин настоява Европейската комисия да подготви цялостна стратегия за сигурност в интернет, която да  предложи минимални европейски стандарти за сигурност на мрежите, да въведе на предупредителна система срещу кибер нападения и общ европейски подход за защита при трансгранични инциденти.

Лансира се идеята собствениците на информационна инфраструктура и доставчиците на интернет да бъдат задължени да защитават потребителите на интернет от кражба на данни и други рискове като заделят за това нужните хора и инвестират в екипировка, както и да информират гражданите и институциите при кражба на данни или за кибер инциденти.
 
„Компютрите вече са навсякъде.Те управляват не само транспортния трафик и електропроводите, от тях са зависими здравните системи, финансовите услуги, водните системи и храните, без които не можем“, подчерта Калфин. Той добави, че управлението на сигурността на информационните мрежи е невъзможно на национално ниво и че е необходим общ европейски подход за защитата им.
 
Евродепутатът припомни, че наскоро и европейските институции станаха жертва на серия от атаки, които блокираха работата им за дни, а конфиденциална информация беше открадната. Все по-често публични и фирмени информационни мрежи стават жертви на кибер нападения.
 
Докладът излиза едновременно със започването от страна на Европейската комисия на преразглеждане на директивата за критичната инфраструктура (2008/114/ЕО). В момента според европейското законодателство единствено транспортната инфраструктура и производството и разпространението на енергия се оценяват като критична инфраструктура.
 
Критична инфраструктура са съоръжения и услуги, чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно въздействие върху здравето и безопасността на населението, околната среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на държавното управление. Ето защо то е обект на специална защита и оценка на риска.

fakti.bg

Информация е публикувана още в:
http://www.cross.bg/1285380
http://news.expert.bg/n379240
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=558512
http://www.novini.bg/news/52163-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.html

 в. „Преса“