Калфин: ЕС не се нуждае от нови данъци

2 октомври 2012 Off By Ивайло Калфин
10

Снимка: Гергана Анева

Европейският съюз не се нуждае от нови данъци, а от реформиране и по-ефективно използване на съществуващите. Това заяви Ивайло Калфин на конференция на френските префекти в Брюксел днес.

“Не е необходимо да се увеличава бюджетната тежест върху гражданите, а да се направи бюджетът по-автономен чрез по-доброто структуриране на собствените ресурси на съюза”, заяви Калфин, който е докладчик на Европейския парламент за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2014-2020 г.

В момента около 80% от европейския бюджет се осигурява чрез вноските на страните членки, а останалото  от собствени приходи – от митнически сборове, отчисления от ДДС, глоби и др.

Калфин смята, че предложените от Европейската комисия промени в събирането на ДДС са по-удачни от спорните идеи за въвеждане на данък върху въглеродните емисии и допълнителни такси върху гражданската авиация, които ще трябва да се плащат от гражданите.

Европейският парламент обаче ще подкрепи въвеждането на Данъка върху финансовите транзакции в страните, които желаят доброволно да обложат финансовия сектор.

“Тук няма противоречие, тъй като този данък няма да се отрази на гражданите. Той ще се отнася само до финансовите сделки. Логиката му е свързана с установяване на икономическа справедливост, тъй като сега финансовият сектор не се облага, въпреки огромните си печалби. Данъкът върху финансовите сделки ще се отрази почти изцяло в полза на националните, а не на европейския бюджет”, подчерта Калфин на конференцията в представителството на Франция към Европейския съюз в Брюксел.

Ивайло Калфин подчерта пред префектите – най-висшите държавни служители във Франция, че бюджетът на ЕС е инвестиционен инструмент, който е често е единственият начин за осъществяване на големи публични проекти в държави-членки, и затова трябва да бъде достатъчен. Той запозна слушателите с новите бюджетни предложения, които се дебатират усилено в момента. Включително с намеренията за обвързване на европейското финансиране с постигането на определени цели в регионите, свързани с подобряване на стандарта на живот на гражданите, създаването на нови работни места и подобряването на конкурентоспособността.

Европейският парламент ще гласува доклада на Ивайло Калфин и Раймер Бьоге за бъдещия бюджет на ЕС на сесията си в Страсбург на 23 октомври.