Как да не плащаме за  чужди грехове

Как да не плащаме за чужди грехове

11 октомври 2014 Off By Ивайло Калфин

Illustration - EURO banknotes sorting at the Belgian National Bank (BNB)Преди около година – през ноември 2013, ЕК спря плащания за България в размер на 750 млн. лева. Основната част от тях – заради порочни процедури за обществени поръчки в две оперативни програми – „Околна среда”, по която основно общините обновяваха инфраструктурата за водоснабдяване и канализация и „Развитие на селските райони”, в която има проекти за развитие на местния туризъм.  Спирането на парите доведе до значителни закъснения в плащането, натиск върху държавния и общинските бюджети, фалити на фирми – изпълнители. Сега се разбира, че ще ни възстановят обещаните суми, но със 168 милиона намаление.

 Това означава, че българските данъкоплатци – чрез общинските или държавния бюджет, ще платят 168 милиона лева заради лоши процедури, по които има съмнения за кражби.

 С други думи  – по около 50 лева от всеки работещ българин!

Честито!  Готов съм чрез преразпределяне, част от доходите ми да отиват за социално слаби, за инфраструктура, за по-добро образование и здравеопазване в България. Но не съм съгласен да плащам кражбите на корумпирани чиновници и политици. Показателно е, че в част от случаите съдът е наложил резултатите от обществената поръчка. Така че – няма как да изключа съдиите от кръга на виновните.

Какво може да се направи, за да не се повтарят кражбите на публични средства отново и отново?

 Да се обедини управлението на обществени поръчки в една държавна структура – например агенция.

 Това означава всички обществени поръчки над определен размер да бъдат организирани от нея. Така ще се спестят много средства и няма да де налага да обясняваме защо условията на иначе сходни обществени поръчки – за ВиК, за градска среда и градски транспорт, нямат нищо общо, когато се организират от различни общини. Решава се и въпросът с по-ниския административен капацитет на една община, която обявява обществена поръчка за сума, която не се е случвала през последните 20 години, няма да се случи и през следващите 20. Но нещо много важно – когато обществените поръчки са събрани в една структура, тя ще работи много по-прозрачно, ще ангажира браншовите съюзи,  ще бъде гледана под лупа от гражданското общество и медиите. Ще се прекъсне и връзката между поръчител и изпълнител на поръчката. Така мотивацията за злоупотреба ще бъде заместена от взаимен контрол между институциите.

И още нещо – време е съответните лица, които решават грешно – чиновници, съдии, кметове, министри – да носят поне малка лична материална отговорност тогава, когато данъкоплатците плащат солидарно.