Интергрупа “Младеж”

7 август 2013 Off By Ивайло Калфин
  • Ивайло Калфин е единствения български депутат в Интергрупа „Младеж” в Европейския парламент. Такава група се създава за първи път в историята на институцията. Тя ще се занимава със: социалното включване, активното гражданство, образованието и мобилността на младите хора. Приоритетна задача на членовете й е да идентифицират най-неотложните проблеми на младите по време на кризата и да изработят предложения за решаването им.
  • Интергрупите формално не са част от структурата на Европарламента. В тях освен депутати от различни политически сили могат да участват представители на неправителствения сектор, синдикати, организации, експерти и граждани. Те обаче са не само платформа за дискусии, а и работещ инструмент за ангажиране на евродепутатите с конкретни проблеми и теми. Публичните дискусии, които са основна част от работата на интергрупите, са гаранция за адекватността на законодателството в последствие.