hed

med_228439bdb58898432dcde0bad24b9cd8Право на питейна вода за всеки европейски гражданин, поносими цени и изключването на водните и санитарни услуги от правата за общия европейски пазар. Това са накратко исканията в първата гражданска инициатива в ЕС, която успя да събере достатъчна подкрепа.

Две години след стартирането на Европейската гражданска инициатива, “Водата – основно човешко право”, първата петиция вече е приключила и инициаторите й се срещнаха с Европейската комисия, за да поискат от нея да подготви законодателство по темата. 1 884 790 европейски граждани от 13 държави (в България минималната квота за участие не беше постигната, б.а.) поискаха гаранции за питейната вода и за управлението на водоснабдяването и канализационните услуги. Според тях достъпът до

водата трябва да се признае за човешко право

и да се поемат ангажименти на европейско ниво да не се либерализира пазарът за водни услуги, като чистата питейна вода се обяви за обществено благо.. ЕС трябва да се откаже от сегашния модел на приватизация в сектора, чрез публично-частни партньорства, заявиха инициаторите по време на представянето на инициативата в Европейския парламент в Брюксел.

Вносителите на петицията настояват за чиста вода и за публично управление на водния сектор, за да се гарантира достъпът до тях дори на най-бедните граждани. В момента в ЕС има 1 милион души, които нямат достъп до питейна вода, а 8 милиона нямат чиста вода. ЕС се е ангажирал до 2027 г. всеки европеец да пие кристална вода, но не е сигурно, че тази цел ще бъде постигната, тъй като крайният ? срок (2015 г.) вече веднъж беше отлаган. Инициаторите заявяват, че водата не е просто стока, а природен ресурс, незаменим за живота и с голямо икономическо значение, така че трябва да е на специален режим, неподчиняващ се на общите правила.

Гражданският комитет на инициативата съобщи при публичното й представяне в Европейския парламент в понеделник, че все повече граждани не могат да си позволят цената на водата и особено, когато тя се предоставя от частни оператори, онези, които не могат да си платят сметките, остават на сухо. В Гърция крановете са били спрени на 18 000 души. Тройките, съставени от представители на Европейската комисия, МВФ и Европейската централна банка, призвани да помагат на финансово закъсали държави, настойчиво пресират за приватизация на водния сектор, предупредиха инициаторите. Бяха дадени множество примери за разлика в цената на водата, надвишаващи 10 пъти за различните региони, за което бяха обвинени частните дружества, търсещи печалба. По-умерени възгледи за допускане на частни оператори, но контролирани от публичен регулатор, също бяха представени в Европарламента.

Гражданската инициатива е

против либерализацията и приватизацията
на доставката на вода и санитарните услуги

и настоява те да бъдат извадени от пазарните отношения в ЕС със задължително законателство на европейско ниво. Водата и санитарните услуги трябва да останат публични, смятат инициаторите. Според тях трябва да се опишат норми, изискващи от местните и национални власти в страните членки, да инвестират в поддръжката и осъвременяването на канализацията.

Европейската комисия трябва да отговори до 20 март дали ще зачете гражданската воля и ще инициира подобно законодателство. Без да се ангажира с това какво ще е решението, представител на Комисията заяви, че вече е направено доста, за да се гарантира достъпът до питейна вода в ЕС.

95% от гражданите имат вода за пиене,

80 на сто от водите се пречистват качествено, 85 на сто от потребителите имат канализация. Вече са приети директиви за питейната и за отпадъчните води. Водата беше изключена от концесионните сделки. Комисията смята, че главно в някои страни в Източна Европа е необходимо да се подсилят инвестициите в пречиствателни съоръжения. Напоследък стана ясно, че България е сред проблемните държави като парите за пречиствателни станции по програма “Околна среда” са заплашени главно заради непрозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки и лошо усвояване. Европейската комисия признава нуждата от подобряване на системите за вода и канализация, заяви нейният представител.

По данни на ООН 11% от населението на Земята (783 милиона души) няма достъп до чиста вода, а 2,5 милиарда живеят без канализация.

В момента в ЕС се събират подписи за 7 граждански инициативи в различни сфери, сред които образование, комуникации, медии. Инициаторите на още 2 от тях твърдят, че са набрали минимално изискуемото количество подписи – 1 милион. Инициативата за водата беше стартирана от Европейската федерация за публични услуги и бързо получи разпространение, благодарение на подкрепа от различни неправителствени организации и от Европейската конфедерация на профсъюзите. 1,2 млн. от подписите са събрани само в Германия.

 

ИНИЦИАТИВИ