Гъвкавото работно време – хапче срещу младежката безработица

Гъвкавото работно време – хапче срещу младежката безработица

2 август 2010 Off By Ивайло Калфин

med_17954539e12ccb8e2d7a80a75198a41b

Според Световната банка 25% от българските младежи не работят, не следват в университет и не посещават курсове Оказва се, че България е една от страните с най-висок процент ученици, които напускат школото без време. Те отпадат от училище, но и не излизат на трудовия пазар.

Според експертите на банката близо една четвърт от нашите младежи нито работят, нито учат и дори не усвояват занаят.

В България младите хора, които заобикалят трудовия пазар, имат завършен седми или по-нисък клас, са близо 80 000.

За разлика от миналото, когато бяхме на второ място по брой висшисти в света след Израел, в момента и броят на висшистите ни е сред най-ниските в ЕС.

Според експертите на Световната банка най-бързото и ефективно решение срещу младежката безработица е разширяването на възможностите за работа на непълно работно време, както и временната заетост. Така ще бъде възможно да се включат в производството и нискоквалифицираните.

Опитът в Западна Европа показва, че първоначално временните работни места се заемат главно от напуснали преждевременно училище, но това се променя само след няколко години професионален опит.