Европейският бюджет от А до Я

Европейският бюджет от А до Я

4 април 2013 Off By Ивайло Калфин
Снимка: Европейски парламент

Снимка: Европейски парламент

Веднъж на седем години ЕС задължително се замисля за своето бъдеще, за политиките, с които ще изпълнява своите приоритети и за финансите, с които ще ги осъществява. На бюрократичен език това упражнение се нарича Многогодишна финансова рамка, а на практика става дума за бюджетно планиране на разходите за седем години напред и затова се нарича дългосрочен бюджет.

Седемгодишният бюджет определя таваните на разходите по различните политики и правилата, по които ще се отпускат, харчат и отчитат средствата. Веднъж определени и приети тези тавани, практически е невъзможно, те да се променят и затова битката за определянето на техните нива е едно от най-импозантните сражения. Досега то се водеше между страните членки – тези, които дават повече и тези, които получават повече. Дългосрочният бюджет за 2014-2020 г. е първият в европейската история, в който Европейският парламент има думата по размера на бюджета, но в по-голяма степен по правилата за финансирането на европейските политики.

За бюджет 2014-2020 г. Европейският парламент назначи двама основни докладчици Раймер Бьоге от групата на християн-демократите и Ивайло Калфин от социалистите.

За да популяризира европейските приоритети и новостите в европейското финансиране Ивайло Калфин организира поредица от семинари, в които представи промените по най-важните части от бюджета, както и хода на преговорите. В конференциите се включиха високопоставени служители на Европейската комисия, отговорни за разходването на европейските средства в България и представители на академичните среди у нас. Те обсъдиха плановете за бюджетиране на разходите в ЕС до 2020 г., нововъведенията и българската перспектива през следващия финансов период в следните направления:

  • Бюджетни приоритети: „Пари или политики. Европейският бюджет 2014-2020 г.”
  • Финансиране за изследвания и иновации: „Хоризонт 2020”: парите за наука и иновации”
  • Земеделската политика на ЕС:  „Ще спечели ли българският фермер от новата аграрна политика на ЕС”
  • Образование и младеж: „Европейският бюджет 2014-2020 г. в подкрепа на младежките политики”
  • Еврофондове: „Европейският бюджет за 2014-2020 г.: развитие на българските региони”

Още по темата:
Правителството да каже какво искаме от ЕС до 2020 г. Как да се ускорятикономиката и заетостта

Брюксел слага защита на парите за наука и иновации. Новото във финансирането на науката и иновациите

Можем да договорим повече пари за земеделие. Как ще се финансира земеделието

ЕС харчи повече за крава, отколкото за млад човек

ЕС не може да ни реши проблемите, а само да ни помага. Новото в парите за регионите

Преговорите за еврофондовете: какво ни е нужно. Новите условия за харчене на еврофондовете

Как да губим по-малко пари от Европа