Европейската централна банка хазяин на Катрин Аштън

24 октомври 2010 Off By Ивайло Калфин

Въпрос:

ЕИБ е основана през 1958 г. с Римския договор. Тя се финансира чрез заеми на финансовите пазари. Акционери на банката са държавите-членки на Европейския съюз, които са регистрирали съвместно нейния капитал и вноската на всяка държава съответства на икономическата ? тежест в рамките на ЕС. ЕИБ е единствената банка, която е изцяло собственост на Съюза.

Тази финансова подкрепа от страна на държавите-членки осигурява на ЕИБ възможно най-високия кредитен рейтинг (AAA) на финансовите пазари, където тя съответно може да набира много големи капиталови суми при много добри конкурентни условия. Това на свой ред дава възможност на банката да инвестира в проекти от обществен интерес, които иначе не биха получили средствата  или биха ги получили при много по-неизгодни условия. Със своята дейност ЕИБ има за цел да допринесе още повече за провеждането на политиката на ЕС в различни региони на света и да спомогне за това, Европа да се утвърди като глобален играч и в пълен размер да координира и направи ефективна външната си политика.

  • В този аспект смята ли Комисията за правилно и възможно ЕИБ да използва общи офис помещения съвместно с ЕСВД в страни извън ЕС?
  • Каква е визията на Комисията относно възможността за подобна практика в бъдеще?

 

Отговор на Катрин Аштън от името на Европейската комисия:

Върховният представител/заместник-председателят в голяма степен приветства идеята институциите и агенциите на ЕС да споделят помещенията си в делегациите на ЕС в трети държави в рамките на договореностите от съответните меморандуми за разбирателство и при условие, че съществуващото офис пространство, изискванията за сигурност и инфраструктурата на съответните делегации на ЕС позволяват това.

Що се отнася до конкретния случай на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Комисията вече осъществява сътрудничество от този тип в тези трети държави, в които ЕИБ е представена.

В бъдеще Европейска служба за външна дейност ще разгледа допълнителни начини това сътрудничество да бъде продължено, включително и като се обмисли възможността ЕИБ да финансира помещенията на делегациите на ЕС. Понастоящем се разглеждат предложения в тази насока за Мароко и Южна Африка.