Европарламентът ще блокира бюджет 2014-2020 г., ако бъде свит

Европарламентът ще блокира бюджет 2014-2020 г., ако бъде свит

31 юли 2012 Off By Ивайло Калфин
Ивайло Калфин и Ален Ламасур на Съвета за бюджета на ЕС в Никозия. Снимка: Кипърско председателство на ЕС

Ивайло Калфин и Ален Ламасур на Съвета за бюджета на ЕС в Никозия. Снимка: Кипърско председателство на ЕС

Европейският парламент ще блокира бюджета на ЕС за 2014-2020 г., ако страните членки не се съобразят с мнението му и съкратят разходите на Съюза.
 
Това заяви преговорният екип на парламента по време на неформалния съвет на министрите на външните работи и по европейските въпроси, който завърши късно снощи в кипърската столица Никозия. Съветът, който беше посветен на дългосрочния бюджет на съюза, покани докладчиците на парламента Ивайло Калфин и Раймер Бьоге, както и председателя на бюджетната комисия на Европейския парламент Ален Ламасур, за да изслуша позицията на депутатите, които имат еднаква тежест със страните членки по определянето на разходите на Общността.
 
Делегацията на Европейския парламент категорично заяви, че ако Съветът откаже да отчете мнението на парламента и вземе самостоятелно решение, рискува в последствие бюджетът да бъде отхвърлен, заяви Ивайло Калфин.
Той защити пред министрите тезата, че не може да се прави аналогия между ограничаването на бюджетните разходи в страните членки и бюджета на ЕС: „Националните ограничения са предизвикани от значитени разходи, дефицити и натрупани дългове в предишни години, които сега трябва да се погасяват“, отбеляза Калфин. Той посочи, че този аргумент не може да се прехвърля на европейско ниво, тъй като европейският бюджет по дефиниция няма дефицит и разходите винаги са по-ниски от предвидените, като спестените средства се връщат обратно в страните членки.
 
Калфин добави, че ако има проблем с харчене на значителни средства за ЕС, то той е свързан с наливането на огромен ресурс в стабилността на еврозоната. Същевременно няма логика тази стабилност да се създаде, без работеща икономика и растеж.
 
„Европейският бюджет е най-мощният инвестиционен инструмент в Европа. 94% от него се връщат обратно в страните членки като инвестиции и различни плащания. Публичните инвестиции почти навсякъде са свързани с европейските средства. Следователно намаляването на бюджета ще доведе до драстично намаляване на публичните инвестиции и на конкурентоспособността“, заяви в изказването си българският евродепутат.
 
Той подчерта, че съкращенията на разходите на национално равнище обикновено са свързани с реформи и с конкретна програма как ще се подобрят публичните услуги в съответната област. Това не се прави от тези, които апелират за намаляване на европейския бюджет.
 
Калфин предупреди, че евентуалното намаляване на средствата трябва да стане паралелно с нов преглед на приоритетите и отказ от някои заявени политически амбиции: „Несериозно е европейските лидери да приемат добре звучащи решения за бъдещи политики и след това да бламират собствените си решения с липса на ресурси“.
Няколко европейски държави искат разходите на ЕС за следващите седем години да бъдат намалени поне със 100 милиарда евро, за да се облекчи вътрешното преструктуриране на дълговете. Проектът за бюджет на ЕС за 2014-2020 г. възлиза на 1,033 трилиона евро, което означава практически замразяване на разходите на ниво 2013 г.
На заседанието в Никозия всички страни членки потвърдиха, че желаят преговорите по дългосрочния бюджет на ЕС да приключат до края на годината. За да се ускори работата и да се постигне съгласие, през ноември ще бъде свикан извънреден Съвет на ЕС, който европейските лидери ще посветят изцяло на бюджет 2014-2020 г.
Министрите приеха аргументите на Европейския парламент и се съгласиха да започнат разговори по всички 65 документа, които дават правното основание на европейския бюджет. Тези документи определят кои политики и как ще бъдат финансирани. Европейският парламент участва в процедура за съвместно вземане на решение по тези въпроси и неговото мнение има еднаква тежест с това на Съвета.
На този етап в преговорите по секторните политики няма да се обсъжда размерът на финансирането, а само правилата, принципите, приоритетите, чрез които ще се разпределят средствата. В подготовката на Европейския съвет през ноември кипърското председателство и президента на Съвета Херман ван Ромпой ще търсят в двустранни и многостранни консултации съгласието на страните членки.
 
Дискусията на министрите се съсредоточи върху работен документ, подготвен от кипърското председателство след консултации с европейските столици, осъществени през юли. Документът предизвика редица негативни реакции и показа съществените различия в подхода към бюджета на Съюза до 2020 г. До края на септември председателство ще направи нов, ревизиран вариант на всички преговорни позиции, отразяващ последните промени в намеренията на европейските правителства.