Европарламентът разреши на ЕИБ да работи извън ЕС

13 октомври 2011 Off By Ивайло Калфин
Снимка: Европейски парламент

Снимка: Европейски парламент

Увеличаване на портфейла на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) с 1,7 милиарда евро, нови функции, свързани с борбата срещу промените в климата и по-строг контрол върху разходването на европейските средства разреши днес Европейският парламент, одобрявайки доклад на Ивайло Калфин за външните операции на ЕИБ.

Депутатите приеха увеличение на всички тавани на кредитните гаранции. За държавите от Северна Африка са насочени допълнително 1 милиард евро. Останалите региони ще получат 684 млн. евро, като 10 на сто ще могат да се преразпределят между тях, за да се гарантира по-добро усвояване на средствата. От тях за Западните Балкани и Турция са предназначени 350 млн. евро, 148 млн. са за Русия и държавите от бившия Съветски съюз. Така общата сума, с която ЕИБ ще може да оперира до 2013 г. ще нарасне от 27,8 млрд. на 29,48 млрд. евро.

„Изключително съм доволен от решението, защото парите за страните кандидатки от Западните Балкани и от Източното партньорство бяха на изчерпване. Днешният вот ще позволи влизането на свежи инвестиции, които ще подпомогнат развитието на нашите съседи”, коментира Ивайло Калфин.

Решението на Европейския парламент разширява мандата на банката, която за първи път ще може да инвестира в проекти, свързани с борбата срещу климатичните промени. За целта ЕИБ получи 2 млрд. евро.

Въвежда се по-строг контрол и отчетност на разходите, както и обвързването им с целите на ЕС. Занапред банката няма да може да кредитира проекти, които не са свързани с приоритети, които ще бъдат разработени от Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност. Те ще се отнасят до целите на ЕС за развитие чрез акцентиране върху проекти със социална насоченост, развитие на екологична инфраструктура, включително водоснабдяване и канализация, устойчив транспорт,  здравеопазване и образование. Условие за финансиране ще станат опазването на природните ресурси и намаляването на бедността. По идея на Калфин експертите на банката ще започнат да се консултират с неправителствения сектор и местните власти в съответните региони преди одобряването на проектите.

„Новият, разширен мандат на ЕИБ ще даде възможност за по-добра координация за постигане на целите на ЕС, значително по-голяма отчетност и прозрачност и по-добро използване на бюджетната гаранция от ЕС”, заяви Калфин.

Днешното решение на Европейския парламент направи възможно банката да продължи работата си до края на 2013 г., тъй като мандатът й за операции извън ЕС изтича в края на октомври. Европейската инвестиционна банка е изцяло собственост на държавите от ЕС. Портфейлът й за работа към държави извън ЕС през 2010 г. възлезе на 9 милиарда евро или над 12% от общото кредитиране на банката.

Приемането на мандата стана в отсъствието на докладчика на Европейския парламент Ивайло Калфин, който е в неплатен отпуск до президентските избори в България.