hed

35Парите за компенсиране на щетите от предсрочното затваряне на 4 реактора в АЕЦ „Козлодуй” са недостатъчни. Това са чули представителите на Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент, които в края на октомври 2013 г. посетиха България.

Целта на визитата на евродепутатите, които следят за правилното разходване на европейския бюджет, бе да проследят как се харчат европейските средства, изплащани като компенсации за блокове 1-4 в централата. Те бяха затворени през 2002-2006 г. като условие за влизането на България в ЕС. Делегацията публикува доклада си през април. Прочетете целия Доклад за посещение в АЕЦ Козлодуй.

В него е записано, че шеът на енергийния регулатор ДЕКЕВР е заявил пред евродепутатите, че „затварянето на тези блокове е политическо и че разбирането в България е че ЕС ще я обезщети за загубите”. Той е посочил, че пропуснатите ползи за страната са между 5 и 13 милиарда евро, в зависимост от цените на тока.

В същото време ЕС е платил 796,28 млн. евро от 2009 г. насам и е планирал още 260 млн. до 2020 г. Към края на 2013 г. България е дала 309,27 млн. евро за финансиране на операциите по извеждане от експлоатация, за заплати, социални осигуровки и чуждестранния консултант. Всяка година от държавния бюджет за блокове 1-4 отиват 10 милиона евро.

При това разпределение около 600 млн. евро недостигат за завършване на планираните дейности. Въпреки това българското правителство е потвърдило пред делегацията, че ще приключи демонтажа на четирите реактора през 2030 г., пет години по-рано от първоначалните планове.

Евродепутатите са записали в доклада си, че

Снимка: Европейски парламент

Снимка: Европейски парламент

България намира сумата за недостатъчна,

но не се ангажират с допълнителни средства, подчертавайки, че оценките за нужната сума се различават силно в различните източници.

Според Европейската сметна палата недостигащата сума е 2,50 млрд. евро при 2,85 млрд. осигурени (включително еврокомпенсациите). Според представители на Народното събрание, с които евродепутатите са се срещнали, загубите, които търпи страната са 1 милиард годишно. Фирмата, която ще разглобява централата пък вдига летвата до 13 милиарда евро.

Европейският парламент вече прие, заедно с бюджета на ЕС за 2014-2020 г., решение за компенсациите за АЕЦ „Козлодуй” и още две централи, затворени в Латвия и в Словакия, решение, според което допълнителни средства за изваждане от експлоатация няма да се отпускат, и трите държави трябва да се справят сами с финансовия недостиг.

Делегацията на контролната комисия посочва, че

е необходим по-строг контрол
на управлението на средствата

– европейски и български, и препоръчва промени в организацията на работа.

Снимка: Европейски парламент

Снимка: Европейски парламент

Докладът обръща внимание, че досега българската Сметна палата нито веднъж не е проверявала разходването на парите за извеждане от експлоатация на спрените реактори и че Народното събрание също не се е занимавало с въпроса. Отбелязва се, че

се бавят пет големи проекта, на 
стойност 49,85 милиона евро,

в които има европейско финансиране. Изоставането се оценява като „неприемливо” и се изразяват опасения, че то може да доведе до преразход на средства и до икономически щети.

„От интерес на България е да има силни структури, които да управляват и контролират”. Изрично се препоръчва на Министерството на финансите, което следи за правилното разходване на европейските средства в България, да се занимае с проектите, съфинансирани с евросредства.

Европейската комисия също получава задача – да провери дали възприетата система с предоставяне на краткосрочни лицензи за извеждането от експлоатация, е достатъчно ефективна и няма да доведе в бъдеще до процедурни проблеми и загуба на средства на европейските данъкоплатци.

Изразява се загриженост от факта, че работниците от централата не са привлечени от условията за работа в „Радиоактивни отпадъци”, което ще разглобява централата, и това може да доведе до недостиг на квалифицирани кадри, които да извършат безопасно работата. Под съмнение се поставя и решението за разделяне на управлението на процесите, от наетия технически консултант PMU.

В същото време

парламентарната комисия не открива нарушения
в разходването на евросредствата за „Козлодуй”

Изрично се посочва, че Европейската агенция за борба с измамите (ОЛАФ), която е разследвала сигнал за дублирано финансиране, не е намерила нередности при проверка, завършила през август 2013 г.

За разлика от компенсациите, които ще започнат да идват от ЕС от тази година, през предишните 7 европейските средства можеха да се използват не само за демонтажа на реакторите, но и за ограничаване на щетите от предсрочното затваряне. Според информация, получена от българските власти, парите са използвани за подмяна на електропреносната мрежа, за подобряване на енергийната ефективност на публични сгради, за модернизация на софийската ВЕЦ и за улично осветление. 64 проекта са завършени, 18 се изпълняват в момента, за 22 са обявени обществени поръчки, а 15 търсят нов изпълнител. Сред тях има проекти за газифициране на 10 000 домакинства и за обновяване на въглищните мини в Марица, като алтернатива на отпадналия проект „Набуко”. Занапред европейските средства ще могат да се ползват само за демонтажните работи в АЕЦ “Козлодуй”.

Снимка: Европейски парламент

Снимка: Европейски парламент

Министерството на енергетиката е координатор на програмата и отговаря за усвояване на европейските средства. Евродепутатите обаче са забелязали, че контрола за изпълнението е във финансовото, а управлението на средствата се осъществява от базираната в Лондон Европейска банка за възстановяване и развитие. Сложната система прави впечатление на евродепутатите, които записват в заключенията си, че има риск от загуба на средства заради липсата на достатъчен надзор и размиване на отговорностите.

Недостигащите 600 млн. евро притесняват

делегацията на Европарламента, още повече, че след срещата им с български народни представители, на тях им се дава ясно да разберат, че парите не могат да се търсят чрез увеличаване цените на тока. Евродепутатите се вълнуват и какво ще стане с енергийната ефективност, за която вече няма да има пари, както и за възобновяемата енергия, която правителството смята за прекалено скъпа алтернатива.

По време на посещение в АЕЦ „Козлодуй” евродепутатите имат възможност да се убедят лично, че демонтажните работи са в ход. Отработеното ядрено гориво от затворените реактори е източено и прибрано в новопостроеното хранилище, с което е отпаднала необходимостта то да бъде връщано в Русия. Последният транспорт на отработено гориво през 2009 г. е струвал 15 милиона евро, платени от българския фонд за извеждане от експлоатация. Според плановете през 2030 г. мястото ще бъде разчистено до степен да се използва за инустриални цели като остовните сгради ще бъдат запазени.

 

ИНИЦИАТИВИ