ЕС ще започне да облага банките

ЕС ще започне да облага банките

28 септември 2011 Off By Ивайло Калфин

Снимка-Европейска комисия5Европейската комисия предложи днес нов данък, който да допълва приходите на съюза, облагайки банковите операции.

„Новият данък е въпрос на справедливост. След като европейските данъкоплатци подкрепиха стабилността на банките с 4,6 трилиона евро, сега е техен ред да внесат своя принос към обществото”, заяви президентът на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу в Страсбург.

Финансовият данък няма да засегне паричните преводи, влоговете, ипотеките и отпускането на кредити, а само търговията с ценни книжа, акции и деривативи. От обхвата са изключени и спот валутните сделки, както и набирането на капитал от предприятия или публични органи (например публични банки за развитие) чрез емитирането на облигации и акции на първичния пазар.

0,1% (0,01% за деривативите) от всяка финансова сделка, сключена на територията на съюза, ще се превеждат на бюджета на страната, в която се сключва сделката. На облагане ще подлежат всички операции, при които поне една от страните има регистрация в някоя от 27-те страни членки на ЕС. Според Брюксел това ще носи допълнително по 57 млрд. евро годишно. Ако получи одобрение на страните членки и на Европейския парламент, данъкът ще започне да се събира от 1 януари 2014 г.

Европейският парламент декларира нееднократно, че ще подкрепи новото облагане и дори го включи в заключенията на специалната си комисия за изход от кризата. Европейските лидери също одобриха данъка по принцип, но битката няма да е от леките, тъй като европейските финансови центрове като Лондон и Франкфурт зависят от условията, при които работят банките. А новият налог значително ще ги влоши, намалявайки печалбите и привлекателността им за инвеститорите.

Според Еврокомисията едновременното въвеждане на данъка върху финансовите операции в целия ЕС ще предотврати укриването на данъци и двойното данъчно облагане, като също така ще се сведе до минимум изкривяването на конкуренцията в рамките на единния пазар на ЕС. 
Освен това, тъй като финансовите услуги в повечето държави в момента са освободени от ДДС поради трудности при оценяване на облагаемата основа, досега те били по-облагодетелстване в сравнение с останалите услуги.

Европа се надява да убеди, без особен успех досега, че и останалите финансови гиганти да възприемат новия данък, за да предотврати изнасянето на банките си от ЕС.