ЕС се нуждае от Русия в борбата с тероризма и трафика на наркотици

29 юни 2010 Off By Ивайло Калфин
1

Шефът на руските антитерористи Александър Трошин (вляво) определи борбата с тероризма като тичане след вятъра.

Шефът на руските антитерористи Александър Трошин (вляво) определи борбата с тероризма като тичане след вятъра.

Глобалното сътрудничество е ключът към справянето със заплахите на трафика на наркотици и тероризма. Под това заключение се обединиха участниците в международната кръгла маса „Наркотици и тероризъм – глобална заплаха“, организиран в Европейския парламент от Делегацията на българските социалисти в ЕП, съвместно с Международния институт за сигурност и сътрудничество.

Лектори на форума бяха бившият министър на вътрешните работи Румен Петков, първият заместник-председател на Съвета на Руската федерация, член на Националния антитерористичен комитет на Русия и на Националния комитет за борба с наркотиците Александър Торшин, бившият министър на вътрешните работи на Словения Драгутин Мате, доскорошният служител на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) Рудолфо Пейков, ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. Борислав Борисов и изпълнителният директор на Международния институт за сигурност и сътрудничество Камен Пенков. 
Поканата за участие в кръглата маса уважиха и посланикът на Република България към ЕС Бойко Коцев, посланикът на Русия съм ЕС Владимир Чижов, посланикът на Албания към ЕС Мимоза Халими, посланикът на Сърбия към ЕС Оливера Йовишевич, политическият съветник към Мисията на САЩ към ЕС Дон Шиан, евродепутати, дипломати и журналисти. 
Основен акцент в продължилия повече от два часа дебат беше поставен върху необходимостта от разширено сътрудничество в областта на борбата с трафика на наркотици и тероризма особено що се отнася до двустранните отношения Русия-ЕС. Според бившия вътрешен министър на Словения Драгутин Мате това сътрудничество трябва да се развива на две нива – както политическо, така и оперативно, тъй като борбата с тези съвременни заплахи представлява реална основа за задълбочаване на двустранните отношения. 
Беше обърнато внимание на ролята, която играят страните от Балканите и Черноморския регион в превенцията на трафика на наркотици и значението му за сигурността на Европа, особено в контекста на предстоящата присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство. Румен Петков припомни и важното геостратегическо разположение на Дунав, като потенциален канал за трафик на хора, наркотици и стоки с двойно предназначение към ЕС. 
Руският представител Александър Торшин определи борбата с тероризма като „да тичаш срещу хоризонта – всеки път, когато решиш, че си се приближил достатъчно, разбираш, че е още далече“. Според него в някои отношения престъпните или терористичните  организации от различни страни успяват да постигнат по-добро сътрудничество от специализираните служби на същите държави, които трябва да се борят с тях. За пример той посочи, че едва миналата година Държавният департамент на САЩ е дал статут на терорист на сочения за лидер на чеченските екстремисти Доку Умаров. 
Бившият служител на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) Рудолфо Пейков направи пространно изложение върху произхода, методите за производство и трафик, както и някои от познатите в миналото основни действащи лица в трафика на наркотици по света. Той обърна внимание на тенденцията на сливане на тероризма и трафика на наркотици в международен мащаб, което позволява на престъпните организации, да използват натрупаните средства за финансиране на терористични дейности. Пейков цитира действията на американската администрация през 80-те и 90-те години за превенция на трафика на наркотици от Колумбия и резултата от това – в превръщането на Мексико на основна отправна точка за трафик на наркотици към САЩ.