ЕС се нуждае от минимални стандарти за АЕЦ

6 април 2011 Off By Ивайло Калфин

Трагедията във Фукушима ни задължава да вземем поуки и да предприемем незабавно мерките, които очакват европейските граждани, заяви Ивайло Калфин по време на дебата за поуките от аварията в Япония.

Калфин направи писмено изказване, в което настоя ЕС да се занимае приоритетно с гарантиране на сигурността на европейските граждани.

„През следващите месеци Европейският парламент ще се занимава с редица законодателни текстове, които ще определят бъдещето на енергетиката и в частност на ядрената енергетика в Европа. Днес нашият приоритет е сигурността“, смята депутатът.

Не бива да сравняваме европейските централи с 40 годишната ядрена централа във Фукушима, в която частният собственик е отказвал да изпълни предписанията за увеличаване на сигурността.

Европейският съюз трябва максимално бързо да приеме минимални стандарти за сигурност, които да  бъдат задължителни за всички централи. Тези стандарти следва да се изработят и приемат преди тестовете за издръжливост на централите. Докато ръководеше правителството, Българската социалистическа партия неведнъж настояваше за изработването на подобни стандарти, но досега това така и не се е случило.

Както стандартите, така и критериите за тестовете за издръжливост трябва да се изработят от специалистите от Групата на ядрените регулатори.
Аз подкрепям развитието на новите технологии и по-специално на енергията от възобновяеми източници. Пределно ясно е обаче, че те не са в състояние да заместят ядрените мощности в краткосрочен и средносрочен план.