ЕС не успя да постигне индикативните цели за зелена енергия

ЕС не успя да постигне индикативните цели за зелена енергия

31 януари 2011 Off By Ивайло Калфин
Снимка: Европейска комисия

Снимка: Европейска комисия

Европа трябва да удвои инвестициите в строителството на енергийни мощности от възобновяеми източници, за да успее да достигне целта си 20 на сто от произвежданата енергия да идва от чисти източници. Това заяви енергийният комисар Гюнтер Йотингер, представяйки оценката на Европейската комисия за резултатите по изпълнение на целите досега.

За да забави климатичните промени, ЕС пое ангажимент след 10 г. да е постигнал намаление с по 20 на сто на въглеродните емисии и потреблението на енергия и да увеличи енергията от възобновяеми източници до 20%.

ЕС обаче не успя да постигне иникативните цели до 2010 г., които трябваше да гарантират успеха на намерението. Делът на възобновяемата енергия в производството на ел енергия е 18 вместо 21%, а в транспорта – 5,1% вместо 5,75.

През 2009 г. 35 млрд. евро за били вложени в строителството на вятърни, слънчеви и геотермални централи, или две трети от всички инвестиции в сектора. 62 на сто от всички нови мощности, пуснати в експлоатация, са захранвани от зелена енергия.

Йотингер посочи, че ЕС може да подпомогне финансирането на нови проекти чрез структурните и кохезионни фондове и чрез заеми от Европейската инвестиционна банка, но че главната отговорност за набиране на нужните инвестиции е на страните членки и на потребителите. Държавите са призовани да увеличат усилията си в подпомагане на бизнеса чрез националните схеми за подкрепа. Използвайки различни инструменти като грантове, кредити, данъчни облекчения и др. правителствата могат да стимулират набирането на „зелени“ енергийни инвестиции.

Брюксел предлага три нови модела на сътрудничество, от които се очаква да донесат допълнително 10 млрд. инвестиции за възобновяеми енергоизточници. Съфинансиране на общи проекти, предлагане общи режими за подкрепа на производителите и „статистически трансфери“, при които държава, която произвежда повече зелена енергия може да „продаде статистически“ на друга, на която не й достига. Девет държави (Чехия, Германия, Испания, Литва, Унгария, Австрия Полша, Словения и Швеция) вероятно ще успеят да преизпълнят целите си и да се възползват от статистическите прехвърляния, съобщи Европейската комисия.

За да гарантира изпълнението на целите за възобновяемите източници Европейската комисия ще проверява всяка година как върви то и ще издава препоръки на страните, които изостават.

България е сред  „зелените“ отличници, построявайки 198 вятърни турбини през 2010 г., с което общият им брой у нас стигна 375. Вятърната енергия все още обаче съставлява едва 2% от националния енергиен микс. Въпреки увеличението на турбините в България и Румъния през 2010 г., темповете на изграждане на вятърни централи в ЕС се забавят заради намаляването на темповете на строителство в крайбрежните води на Германия, Испания и Великобритания, съобщи Европейската асоциация на производителите на вятърна енергия.

В момента в Европа най-много енергия продължава да се произвежда от въглища (26%) и от газ (24%), следват ядрените централи (16%) и ВЕЦ-овете (15%). 10% от енергията идва от вятърните централи.

Енергетиката ще е акцент на срещата на лидерите на държавите-членки на ЕС, които се събират на 4 февруари в Брюксел, за да обсъдят възможностите за развитие на вътрешния пазар на енергия, да прегледат докъде е стигнали изграждането на инфраструктура за пренос на газ и еленергия