Ефекти от световната криза върху България ще има

Ефекти от световната криза върху България ще има

2 ноември 2009 Off By Ивайло Калфин

Ефекти от кризата ще има, но трябва да се вземат мерки те да бъдат ограничени. За България е важно да следи действията на страните, в които се намират банките-майки на институциите, които имат клонове у нас. Опасност от фалити на банки няма. Фискалният резерв до края на 2009 г. ще стигне 13 млрд. лв. и ще гарантира по-добра ликвидност за банките. Държавният дълг е на много ниски равнища. 195% е покритието на валутния резерв. Предвиждаме създаване на фондове за подпомагане на малките и средни предприятия.