Дипломатите на ЕС ще харчат под контрол

1 юли 2010 Off By Ивайло Калфин

Бюджетът на новата дипломатическа служба на ЕС ще бъде посочен в отделен ред в бюджета на ЕС и тя ще подлежи на пълната процедура по освобождаване от отговорност от ЕП по отношение на разходите. Създава се много ясно разделение на отговорностите между Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност при планирането и изпълнението на техните бюджети. За първи път се предвижда при приемането на бюджета да се представя консолидиран бюджет на всички разходи, свързани с външна политика на ЕС, което значително ще повиши прозрачността и ефективността на разходите. 

ОЛАФ и Вътрешната одитна служба на ЕК ще могат да извършват засилен контрол върху харченето на средствата от Европейската служба за външна дейност, която се очаква да заработи от следващата година. Това са част от предложенията на Ивайло Калфин, който е докладчик по финансирането на службата, които бяха приети от Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Калфин получи подкрепа и за създаването на звено по етично поведение и политики към службата.  
Комисията подкрепи предложението при съставянето на Службата да се търси справедливо географско представителство на новите страни-членки, съответстващо с Регламент 401/2004, свързани с приемането на 12-те нови страни членки в ЕС.