hed

В остъствието на взелия отпуска заради изборите икономически комисар Оли Рен, прогнозата на Еврокомисията беше представена от заместилия го транспортен еврокомисар Сим Калас. Снимка: Европейска комисия

В остъствието на взелия отпуска заради изборите икономически комисар Оли Рен, прогнозата на Еврокомисията беше представена от заместилия го транспортен еврокомисар Сим Калас. Снимка: Европейска комисия

Европейската комисия прогнозира висока безработица в България през тази и следващата година. Въпреки леката тенденция на намаляване, тя е незначителна и като цяло нивата на безработица ще се запазят през идните 20 месеца.

В редовната пролетна прогноза за развитието на европейската икономика за България се дават съответно 12,7 и 12,5 процента безработни за тази и следващата година. Вижте всички числа в Прогноза за България 2014-2015

Еврокомисията разчита, че икономическите стимули ще започнат да дават резултат и дефлацията, започнала миналото лято, която ще продължи до края на тази година, ще започне да се преодолява. Надеждите са, че това ще стане в резултат на повишеното вътрешно търсене.

За тази година се разчита на ръст на икономиката от 1,7% (при средно за страните извън еврозоната 1,6%), а за следващата се очаква той да достигне 2%, колкото и за останалите страни, които не използват общата валута. Прогнозираният растеж у нас през тази година е с цели 0,6 на сто по-висок от постижението през 2013 г. от 0,9%.

Еврокомисияа констатира, че

българската икономика работи
по-бавно от възможностите си

Инвестициите и на публичното потребление са продължил да намалява през миналата миналата година, а приходите в бюджета са идвали от износ и от публични средства. Семейните разходи са се свили с още 2% през 2013 г., въпреки увеличаването на пенсиите (9%) и непрекъснато нарастващите реални заплати. Независимо от този неочакван ефект, в Брюксел се надяват тенденцията да се обърне.

Подобен оптимизъм личи и за предвижданията за инвестициите, където подобреното усвояване на еврофондовете се смята като добра основа за възстановяване на обема на частни и публични инвестиции. Очаква се, че лихвите върху заемите и депозитите ще намалеят в резултат на възстановяващата се ликвидност на банките. Това, смята Еврокомисията, ще подобри условията, при които се отпускат заеми.

Общите нива на задлъжнялост на бюджета остават почти без промяна, но резервите изтъняват. В същото време се очаква утре финансовите министри да изразят загриженост от състоянието на бюджетните баланси на 8 страни с висок дефицит, сред които е и България.

Зависимостта от рускатаа газ
се оценява като първостепенен риск

за българската икономика, особено, ако се стигне до спиране на доставките, зарази липсата на алтернативи. Друг потенциален риск е нежелаещият да харчи български потребител. Това не е чудно предвид безработицата, която е по-висока от средните нива в Европа (10%) и почти 3 на сто повече у нас през идните години.

Европейската комисия очаква лек спад на цените тази година, заради добрата реколта през 2013 г., която би трябвало да направи храната по-евтина, както и заради понижаването на енергийните цени. Поевтиняването ще е краткосрочно, тъй като предвижданото повишаване на потреблението ще върне цените от сегашната дефлация към инфлация (1,2%). В същата посока ще тласка и увеличаването на акциза върху тютюневите изделия от догодина.

Като цяло,

в Европа, картината също
изглежда по-скоро оптимистична

Предвижда се постепенно повишаване на икономическия растеж заради увеличаването на търсенето на вътрешния пазар. Разходите на потребителите постепенно ще подпомогнат растежа, тъй като реалните доходи нарастват вследствие на по-ниската инфлация и стабилизирането на пазара на труда. Активизирането на инвестициите — например в областта на оборудването и строителството — ще продължи да подпомага растежа. Ролята на нетния износ се очаква да намалее. Безработицата ще продължи да спада (до 10,1 % в ЕС и 11,4 % в еврозоната през 2015 г.). Инфлацията ще остане ниска, както в ЕС (1,0 % през 2014 г., 1,5 % през 2015 г.), така и в еврозоната (0,8 % и 1,2 %).

Най-големият риск за растежа си остава нова загуба на доверието поради застой на реформите, както и увеличаващата се несигурност от развитието на някои конфликти извън ЕС.

 

ИНИЦИАТИВИ