БАН ще помогне на Европарламента за кирилицата

3 август 2012 Off By Ивайло Калфин
Българската академия на науките. Снимка: kalfin.eu

Българската академия на науките. Снимка: kalfin.eu

Институтът за български език на БАН ще помогне на Европейския парламент за решаването на проблема с използването на кирилицата в официалните документи на институцията. За това се договориха евродепутатът Ивайло Калфин и директорът на института проф. д-р  Светла Коева. Двамата се срещнаха в София във връзка с инициативата на Ивайло Калфин за разширяване употребата на кирилицата в официалните документи на Европейския парламент.

През май Калфин сигнализира председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, че собствените имена, включително на членовете на парламента и на различни европейски инициативи и програми в текстовете на български език, се изписват на латиница, което затруднява българските граждани. Той поиска като израз на уважение към тях тази практика да бъде променена. Вижте видео

Признавайки основателността на проблема, председателят на Европейския парламент се ангажира с решаването му. В писмо до Ивайло Калфин той съобщи, че Институтът за български език на БАН ще бъде привлечен към усилията на службите на парламента.

Проф. Коева благодари на Ивайло Калфин за инициативата и го увери, че институтът може да окаже значително съдействие на Европейския парламент по отношение на писмените преводи с теоретични и методологични консултации, с обучения, както и с предоставяне на компютърни апликации, разработени от Департамента по компютърна лингвистика.

Ивайло Калфин подчерта, че решаването на въпроса с транслитерацията на имената и названията ще създаде добър прецедент по отношение на другите европейски институции. А също би спомогнало и за решаване на подобен проблем с текстовете на гръцки език – третата официална азбука в ЕС.

Калфин увери, че ще следи въпроса и ще настоява за неговото решаване, като на първо време се свърже с администрацията на Европейския парламент, за да уточни как БАН може да е полезна с компетенциите си за по-бързото намиране на техническо решение с транслитерацията на личните имена и названия в текстовете на български език.

Академията чрез Института за български език вече има опит от работа с европейските институции. През 2007 г. институтът предостави редица научни аргументи в полза на изписването на названието на общата европейска валута на български език, което помогна за решаването на спора „евро/еуро“, който възникна между България и ЕС в полза на българската кауза.