България забавя темповете на усвояване на парите по кохезионните фондове

България забавя темповете на усвояване на парите по кохезионните фондове

27 октомври 2000 Off By Ивайло Калфин
България е единственият член на ЕС, който не може да се похвали с нито една завършена магистрала като тази край европейската столица Брюксел.

България е единственият член на ЕС, който не може да се похвали с нито една завършена магистрала като тази край европейската столица Брюксел.

Правителството трябва да плаща всеки ден по 1 милион евро на изпълнителите на транспортни проекти, за да успее да усвои всички средства, предвидени от ЕС по оперативна програма „Транспорт„. Тя е с най-голям бюджет 2 003 481 163 евро до 2013 г., но с най-слабо изпълнение.  Към 31 август 2010 г. са договорени само 4,71% от сумите. 

С парите по тази програма трябва да се построят магистралите „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и „Марица“, да се модернизират редица първокласни пътища и железопътни трасета и  да се завърши метрото в София.

Министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев, който представи плановете на София за работа с евросредствата в областта на транспорта, обеща ускоряване на темповете и за обрат през март 2011 г., когато ще тръгнат седем нови проекта.

България е договорирала с ЕС осем приоритетни области: транспорт, екология, човешки ресурси, административен капацитет, конкурентноспособност, развитие на селските райони, рибарство и регионално развитие. В тези области по структурните и кохезионните фондове до 2013 г. София има право да получи 11,4 млрд. евро.

Междувременно, в доклад за приложението на кохезионната политика на ЕС, дебатиран в бюджетната комисия на Европейския парламент, се твърди, че България е забавила темповете на усвояване на средствата през последната година. По тази политика София изпълнява проекти чрез три европейски фонда:

България е изпднала от 14 на последното 27 място по усвояване на парите от Европейския кохезионен фонд. Към 1 октомври са договорени едва 10,7%  от средствата за периода 2007-2013 г. Тези помощи са предназначени за наваксване на изоставането на най-бедните райони в Европа чрез финансиране на проекти в областта на транспорта и на околната среда.

България е слязла от 14 на 23 място с 12,6 на сто усвоени по Европейския социален фонд (към 1 октомври 2010 г.), който се използва за програми за заетост и подобряване условията на труд.

Единствено по Европейския фонд за регионално развитие е наваксано изоставането от миналата година и страната си е възвърнала 18-то място, което е имала спрямо миналата година. По този фонд, свързан с подпомагане на предприятията за изграждане на инфраструктура и създаване на нови работни места, са усвоени 17,5% от предвидените средства до 2013 г.