България удари дъното с еврата за догонване

България удари дъното с еврата за догонване

16 март 2011 Off By Ивайло Калфин
Европейският парламент в Брюксел. Снимка: Европейски парламент

Европейският парламент в Брюксел. Снимка: Европейски парламент

България е загубила темпото в усвояването на средства по европейската политика за сближаване, предназначена да помогне на по-изостаналите държави да достигнат европейските стандарти.

Това става ясно от справка на Европейската комисия, предоставена на членовете на Комисията по бюджети на Европейския парламент.

Документът сочи, че усвоените от България средства по Кохезионния и Европейския фонд за регионално развитие са 71% от средните нива в Европа, а по отношение на Европейския социален фонд – 54,3% от ЕС-27. Две години след фактическото стартиране на проектите по социалния фонд България е изпаднала от 14-о, на последното 27-о място. При кохезионния и регионалния фонд сривът е от 15-о на 26-о място, като изпреварваме само Румъния.

Справката е направена въз основа на извършените от Брюксел плащания към 1 февруари 2011 г. Тя показва, че са разплатени 16,08% от заделените за България 5,49 милиарда евро по кохезионния и регионалния фонд, при средно за ЕС 20,6%. По социалния фонд България е получила до 1 февруари 12,62% от полагащите й се 1,19 млрд. евро. Средната усвояемост в ЕС е 23,21%.

Разминаването с отчетените от правителството достижения се дължи на факта, че Европейската комисия отчита като усвоени само разплатените от европейския бюджет средства по фондовете. Според правилата плащанията по одобрени проекти се правят за сметка на националния бюджет, след което фактурите се изпращат в Брюксел. Европейската комисия преценява дали плащането е основателно, след което възстановява на бюджета своят дял от средствата.

Въпреки, че е постигнала значителен прогрес при кохезионните фондове от 9,62% на 16,08 на сто усвояемост за последните 14 месеца, страната ни се движи много по-бавно от останалите. В социалната област, където средствата се използват предимно по проекти за заетост и за интеграция на хората в неравностойно положение, за година напредъкът е по-скромен – 3,62 на сто. По тази програма София не е получавала преводи от Брюксел от октомври насам, докато в същото време такива са направени за други държави.

По отношение на социалните програми, най-добре от европейските средства се възползват Латвия и Ирландия, които вече са получили над 42 на сто от полагащите им се до 2013 г. фондове. В политиките за догонване Литва е европейският отличник с разплатени вече почти 35% от парите, следвана от Германия – 28,25%.

Ниската успеваемост на България предизвиква тревога и защото страната може да загуби средства по европейските фондове за следващия бюджетен период, който започва след 2013 г.  и чието планиране вече се обсъжда в Брюксел. Нуждите от бюджетни икономии правят все по-популярни идеите за намаляване на сумите за страните, които не се справят с тяхното усвояване.