hed

Снимка: kalfin.eu

Снимка: kalfin.eu

„ЕС е огромен пазар, който дава възмоности за правене на бизнес, за работа, за учене. А в България продълаваме да го възприемаме предимно чрез политиката за сближаване“. Това каза евродепутатът Ивайло Калфин на конференцията „Европейският парламент: кризата и левите  решения“ във Велико Търново, организирана от Делегацията на българските социалисти.

Калфин коментира, че занапред парите от ЕС за сближаване ще намаляват, ще се увеличават парите за конкурентоспособност: за научни изследвания, за развойна дейност и други, в които България е слаба. „Така че трябва да пренастроим мисленето си и същевременно да участваме активно във вземането на решенията в ЕС“, каза Калфин.

„Българите нямат достатъчна яснота по сложните взаимодействия между бюджетите на страните членки и бюджета на ЕС. В същото време те продължават да считат, че ЕС трябва да бъде гарант за спазване поне на минимални социални стандарти“. Така социологът Живко Георгиев обобщи резултатите от представително за българите над 18 г. социологическо проучване, възложено от Делегацията на българските социалисти.

Приблизително еднакъв дял от анкетираните смятат, че бюджетът на ЕС трябва да бъде намален за сметка на увеличаване на националните бюджети и тези, които искат да се увеличат и европейския , и националните бюджети – съотв. 35 % и 31 %.

51 % са на мнение, че България трябва да въведе данък

върху сделките на международните финансови пазари. Целта е банките да имат по-голямо участие в приходите на европейския и националните бюджети. 38 % са против, защото това допълнително ще оскъпи банковите услуги. 74 % одобряват въвеждането на единен банков надзор в ЕС. Против са 13 %.

Само 23 % биха подкрепили уедаквяването на данъците в ЕС като мярка за борба с кризата. Против са 65 %. България има най-ниския подоходен данък в ЕС . 
59 % подкрепят идеята ЕС да развива общи социални инструменти, като младежката гаранция (държавата да осигурява  работа, стажове или преквалификация на всички, завършили образованието си, които до 4 месеца не могат да се трудоустроят). 34 % са на мнение, че всяка страна трябва сама да решава какъв е най-подходящия модел за нея.

79 % от анкетираните са „за“ въвеждането на общи разпоредби

в ЕС, според които временните работници в друга страна членка да работят при същите условия като местните що се отнася до минималните заплати, работното време, социалното осигуряване. 13 % са против, защото според тях това ще увеличи разходите за наемане на български работници и съответно ще доведе до по-ниско заплащане за тях.  

 

ИНИЦИАТИВИ