90% искат образованието да дава професия

90% искат образованието да дава професия

2 януари 2014 Off By Ивайло Калфин
Снимка: Европейска комисия

Снимка: Европейска комисия

Над 90% от пълнолетните българи смятат, че средното образование трябва да дава професия на завършващите. На същото мнение са 78,3% от гимназистите. При учениците, които не смятат да продължат образованието си в университет, този дял е 80 на сто и едва 6% отговарят отрицателно.

Данните са от две изследвания на агенция „Медиана“, проведени по поръчка на евродепутата Ивайло Калфин и Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент. Вижте повече резултати, както и таблици и графики, в приложението в края на статията.

88 на сто от гимназистите смятат, че ако 
заедно с дипломата си, получат и занаят
,

за тях лично би било добре.

Една четвърт отговарят, че редовно са изкарвали свои пари. Рядко и случайно са работили почти 50 на сто от анкетираните. Забелязва се ясна тенденция на увеличаване на дела на работещите ученици от 10-и до 12-и клас, като

в последната година от гимназията 
една пета работят всеки ден

или повече от веднъж седмично. Учениците в горния курс на средните училища реално работят, но почти изцяло без трудови договори, в сферата на „сивата икономика”. Преди да навършат 18 години са започнали да работят 55 на сто от учениците.

Според 73% от възрастните и 62 на сто от гимназистите дуалната система (комбиниране на усвояване на професия във фирма и изучаване на общообразователни и специални предмети в професионално училище) е добра идея. Не я одобряват 8,4 на сто от възрастните и 12% от гимназистите. Близо половината от анкетираните гимназисти (47 %) споделят, че биха приели да се обучават по дуалната система, ако съществуваше тази възможност. Не биха избрали този модел 27% от учениците в последните класове, а 26,4% не могат да преценят.
 
По-малко от 40% от анкетираните ученици смятат, че образованието, което ще получат, ще им помогне да си намерят добра работа. На противното мнение са 26 на сто, а 36% не знаят.

При завършилите средно образование с професионална квалификация,

периодът, в който са без работа, 
е почти два пъти по-кратък,

отколкото при тези без професионална квалификация (1 година и 5 месеца при първите срещу 2 години и 5 месеца при хората без професионална квалификация).   
 
Дуалната система е модел на професионално образование и обучение, при който учебното време е разделено между работа във фирма и усвояване на теория, и общообразователни предмети в училище. В рамките на обучението (между 2 и 3,5 години в зависимост от професията) учениците усвояват избраната професия, като реално я практикуват. Обучаваните имат договор и получават възнаграждение. След края на обучението полагат изпит и получават сертификат, който им дава статут на квалифицирани специалисти в съответната професия. Дуалната система е най-добре развита в Германия, Австрия и Швейцария. Там се е доказала като много ефективен механизъм за напасване на търсенето и предлагането на пазара на труда и за справяне с младежката безработица.

В последните две години Ивайло Калфин полага усилия да убеди институциите и обществото в България в ползите от въвеждането на дуалната система.