230 милиона евро, които ще станат 4,6 милиарда

230 милиона евро, които ще станат 4,6 милиарда

2 юли 2012 Off By Ивайло Калфин

8Европейският съюз ще емитира проектни облигации за 230 млн. евро под формата на гаранции, които да подкрепят привличането на частни инвестиции за инфраструктурни проекти.

За това се договориха европейските лидери и евроинституциите, включвайки инициативата в програмата за растеж, на стойност 120 млрд. евро.

200 милиона от тях ще бъдат насочени към частната инициатива в подкрепа на строителството на транспортни връзки, 20 млн. за информационни и комуникационни технологии и 10 милиона за енергийни мрежи.

Проектите, които ще бъдат подкрепени трябва да са от европейски интерес и да се отнасят до повече от една държава, като за финансиране ще могат да кандидатстват едновремено всички европейски членки. Затова списъкът им трябва да се съдържа в актуализираната версия на Европейската транспортна мрежа TEN и нейните дялове за транспорт TEN-T и TEN-E, както и Рамковата програма за иновации (CIP).

Схемата ще бъде управлявана от Европейската инвестиционна банка и е специално насочена към частните капитали, тъй като заради кризата публичните средства са недостатъчни. Проектните облигации са идея на Европейския парламент, която беше подхваната от Европейската комисия, разработила схемата. По думите на президента на Комисията Жозе Мануел Барозу облигациите ще подпомогнат проекти от общ, европейски интерес, за които няма бюджетни средства, тъй като в оскъдицата, страните членки предпочитали да влагат в националнозначими проекти, а не в общи.

Емитираните сега облигации са само пилотен проект, който трябва да се развие през 2014-2020 г. във финансовия инструмент „Свързана Европа“.

Идеята е, че с европейската гаранция, ценните книжа ще станат по-привлекателни за частните капитали, включително инвестиционни и пенсионни фондове.

Предвижданията са, че увеличаването на средствата, чрез нея ще е между 15 и 20 пъти, т.е. разчита се да се привлекат до €4.6 милиарда евро.

Облигациите ще бъдат издадени през 2012 и 2013 г., за да се тества интересът на пазара за същинската част на инициативата – фондът „Свързана Европа“, където ЕС планира да вложи 50 милиарда евро с очакване за възвръщаемост от 1,3 трилиона евро.